چرخه‌ی توقف ناپذیر کشتار!

  • انتشار: ۲۰ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 43683

هفته‌ی گذشته، شوراى علمای افغانستان طي نشستی دو هزار نفرى با مشارکت علماى بزرگ سراسر كشور، همه طرف‌هاى درگير را به مصالحه ملى فراخواند و هراس‌افكنى را مغاير با ارزش‌هاى دينى اعلام كرد که اين فراخوان صلح‌طلبانه از طرف هراس‌افكنان، با بمب و آتش پاسخ داده شد.

متاسفانه هراس‌افكنى امروز به يك روند عادى در زندگى ما افغانستانى‌ها تبديل شده است. هيچ هفته‌اى نيست كه پايتخت كشور توسط ستيزه‌جويان هراس‌آفرین مورد هجمه وحشيانه قرار نگيرد و گاهى در يك روز، چندين نقطه مزدحم شهر و اماكن دينى با بمب و باروت مورد هجوم قرار مى‌گيرند و شهروندان غيرنظامى، اعم از زنان و مردان و كودكان قتل عام مى‌شوند و شهر به خاك و خون كشيده مى شود.

متاسفانه هيچ نيرویی قادر به مهار اين سوداگران مرگ نيست؛ نه نهادهاى دفاعى- امنيتى كشور قادر به انجام مسئوليت‌هاى خود براى تامين امنيت شهروندان اند و نه هم متحدين بين‌المللى ما در مدت هفده سال حضورشان در كشور، خيرى در زمينه تامين امنيت و مهار هراس‌افکنی به ما رسانده‌اند.

اين درحالي است كه ما با ايالات متحده امريكا، رهبر جبهه ائتلاف عليه هراس‌افکنی، پيمان امنيتى داريم و اين کشور تاكنون چندين راهبرد مبارزه عليه هراس‌افکنی اتخاذ و اعلام كرده است.

آخرين راهبرد مبارزه عليه هراس‌افکنی توسط دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آن كشور اعلام گرديد که متاسفانه نه استراتژى‌هاى قديم امريكا در مهار تروريسم موثر واقع شدند و نه استراتژى جديد آن كشور دردى را درمان كرده است و نه هم مادر بمب‌هاى اين متحد قدرتمند ما، گرهى را گشوده است!

بعد از اعلام راهبرد جديد امريكا توسط ترامپ، امروز اكثر مراكز شهرهاى بزرگ كشور در معرض تهديد جدى مرگ‌آفرينان قرار گرفته اند و مناطق بيشترى در معرض تهديد و ترعيب قرار دارند و هراس‌افکنان هر نقطه‌اى را كه اراده کنند، مي‌توانند مورد هجوم مرگبار خود قرار دهند.

از قلب نهادهاى امنيتى- دفاعى، كشور يعنى وزارت داخله و پايگاه هاى بزرگ نظامى گرفته تا مراكز توزيع شناسنامه‌ها، مساجد و نقاط مختلف شهر، هيچ جايى، از تعرض وحشيانه هراس‌افکنان در امان نيستند!

وقوع حوداث و اتفاقات فزاينده خونبار كشور از سويى، و حضور بى اثر امريكا در مهار و يا تقليل اين نوع حوادث از سوى ديگر، مردم افغانستان را به شدت به نيات واقعى امريكا در كشورشان مشكوك كرده است و حتى بسيارى ازشهروندان، امريكا را متهم به داعشى سازى افغانستان و منطقه مى‌نمايند و اين پرسش جدا براى آنان مطرح است كه چگونه است كه در فرايند سقوط دادن رژيم طالبان، امريكايى‌ها با يك تهديد توانستند پاكستانى‌ها را با خود همراه نمايند و اما امروز در مبارزه عليه هراس‌افکنی نمى‌توانند آنان را با ائتلاف همراه نمايند؟! و خطرناك‌تر اينكه از متن استراتژى‌هاى امريكا براى مبارزه با هراس‌افکنی، گروهى به مراتب وحشى‌تر و خون‌آشام تر از طالبان، به نام داعش پديد مى‌آيد و روز به روز نيز رو به گسترش است؟!

امروز اگر برخى از نمايندگان مجلس سنا، خواهان بازنگرى در پيمان امنيتى با امريكا مى‌شوند، منطق آن‌ها قابل فهم است و حكومت افغانستان مسئول و موظف است كه از حكومت ايالات متحده امريكا توضيح بخواهد كه چرا حضور آنان در مسايل امنيتى كشور ما هيچ گونه اثر مثبتى نداشته است!!!

علی احمدی