چرا کسی به قبر عبدالرحمان اهانت نمیکند؟؟

  • انتشار: ۱۶ ثور ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 130210

برخی از رفتارها، جدا از اینکه از سوی چه کسی و در چه موقعیتی باشد، زشت است.
بی احترامی به قبر و آثار ازدنیارفتگان و یا مثله کردن جسد و گذاشتن آن در انظار عمومی، از همین موارد است.
بی احترامی به شهید مسعود، شهید مزاری و در میدان شهر گذاشتن جسد خواهرزاده استاد عطا و بسیاری از افراد و آدم های دیگر که در این چندین دهه انجام شده، برای هیچ انسان عاقلی قابل قبول و قابل تایید نیست.
به دلیل زشتی و عقل ستیزی شدید این رفتارها است که هیچ هزاره و تاجیک و نورستانی تا کنون به قبر عبدالرحمن خان با همه جنایاتش در حق این اقوام اهانتی نکرده است.
علی فائق

شهروندان بدخشان: توزیع کمک‌های مواد غذایی شفاف و یکسان نیست

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟