چرا غوطه شرقی سوریه بحرانی و جهانی شد ؟

  • انتشار: ۷ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 37497

عقب نشینی داعش در حلب و ادلب تله جنگی بود. کمتر رسانه ها به این موضوع پردازش کردند.همزمان با پیشروی ارتش ترکیه داخل سوریه، محور مقاومت پیشروی مضاعف خود را سمت بخش های شمالی سوریه ( ادلب و حلب ) برای پاکسازی آغاز کردند.

همزمان داعش همچنان عقب نشینی تاکتیکی می کرد و نیروهای متحد مقاومت پیشروی خود را ادامه می دادند؛ در میانه ی نبرد، محور مقاومت این احساس را کرده بود که عقب نشینی داعش “تله جنگی” است لذا نیروهای متحد مقاومت دو دسته شد و دسته ای به سمت حوزه حغرافیایی پایتخت دمشق راهی شدند.

ظرف دو ماه گذشته هزاران داعشی در پوشش مذاکرات و آتش بس، در مناطق سرسبز، باغ های غوطه شرقی منتقل و جابجا می شدند تا در تابستان پیش رو کار دمشق را یکسره کرده پروژه لیبی و قذافی رقم بخورد.

براوردها چنین است که 13000 داعشی مستقر در مناطق غوطه شرقی است که تمایل به بیرون رفتن ندارند و مردم محل را عمدا سپر دفاعی خود ساخته اند و جنگ دفاعی و عملیات روانی راه انداخته اند. خشم حامیان داعش در ملل متحد و شورای امنیت برای اینست که رموز نقشه ی آنها برای بار چندمین بار در میدان سوریه خوانده و خنثی شد. غوطه شرقی برای دمشق مانند مناطق سبز شمالی برای کابل است.

یاسر محسنی