چرا خمس به سادات تعلق میگیرد؟

  • انتشار: ۱۵ عقرب ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 70887
خمس

در جامعه مسلمانان،عالمان دین و سادات تکیه گاه مردم هستند. به همین دلیل جامعه شناسان سیاسی انان را توتم های جامعه نامیده اند.

نظام کمونیستی در افغانستان هرچند ماهیت ضد دینی و ضد خدایی داشت اما با سازماندهی انها سازمان شعو۰ن اسلامی را ایجاد نمود.

نظام مجاهدین با تکیه به شورای حل و عقد ان را مبنای مشروعیت خود قرار داد .
نظام دموکراسی شورای علما را به دو بخش تقسیم نمود بخش اهل تسنن و تشیع که در بخش سنی ان مولوی صاحب کشاف و در بخش شیعه ان ایت الله محسنی قرار گرفت .
علت تقسیم این دو شورا بر اساس مبانی فقهی هر دو مذهب بوده است .

تعریف خمس: خمس به یک پنجم درامد حلال و مازاد بر مصرف سالیانه اطلاق میشود که اگر مسلمانی آنرا نپردازد تمام سرمایه و پس انداز ان حرام تلقی شده حتی اگر مسلمانی غسل طهارت خود را با پرداخت بدون خمس انجام دهد غسل او باطل تلقی میشود .

فلسفه اجتماعی و سیاسی خمس و نحوه پرداخت آن

خمس حتما باید به حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود . مجتهد جامع الشرایط پول دریافتی خمس را به دو بخش تقسیم میکند:

پخش اول: تامین هزینه های مالی طالبان دین و مدارس دینی که به حوزات علمیه معروف هستند تا بدینوسیله عالمان دین و مدارس دینی بوسیله مومنین و مسلمان تامین شده و از وابستگی به نظام های سیاسی و دستگاهای استخباراتی مصون بمانند

لذا در فقه تشیع هیچ عالم دین حق ندارد به حاکم سیاسی وابسته و از طریق انان تامین مالی و اقتصادی گردد
حتی عالمان دین در تشیع از گرفتن هدیه دولتی ازحاکم سیاسی ممنوع میباشند .

بخش دوم مصرف: مجتهد مصرف دوم خمس را اختصاص به فقرای سادات جامعه اسلامی میدهد تا بدینوسیله از ذلت و خاری سادات در جامعه مسلمانان جلوگیری به عمل اید .

در جامعه اسلامی که عالمان دین و سادات معزز نباشد چنین جامعه دچار انحراف و انحطاط اسلامی میگردد.
دورکیم به عنوان جامعه شناس سیاسی که تیوری های او همانند مارکس باعث تحول بنیادین در اجتماع بشری شد معتقد است: هر جامعه برای قیام و قوام خود نیازمند به باورهای مقدس است و این اعتقاد مبنای همبستگی اجتماعی را تشکیل میدهد دورکیم همین مبنای همبستگی را به عنوان تکیه گاه جامعه معرفی و ان را توتم نامیده است .
در جامعه سنتی توتم ها عبارتند از عالمان دین ,سادات ,حضرت و پیر میباشند .

در جامعه مدرن توتم ها جنبه غیر مقدس همانند قهرمانان ملی هنرمندان ورزشکاران هالیوود و بالیوود میباشد.
بنده زمانی که مسولیت رهبران جهادی در ارگ ریاست جمهوری بر عهده داشتم. روزی جناب حامد کرزی مرا خدمت ایت الله محسنی فرستاد که در جلسه این ماه حتما حضور برساند.

من وقتی که بعد از تماس خدمت شان در حوزه علمیه خاتم النبین رسیدم ایشان دم درب بخش مسکونی حوزه با لباس شخصی امدند و اصلا مرا به عنوان سفیر رییس جمهور به داخل منزل تعارف هم نکردند.

این برخورد سرد ایت الله محسنی با بنده مرا سریعا به یاد تداعی خاطره کتاب ابوذرمرحوم شریعتی انداخت.
ابوذر غفاری در حال احتضار هم دوست نداشت با ماموران دولتی روی خوش و سر سازش نشان دهد. اقای محسنی در جواب برایم گفت:من به عنوان عالم و نماینده دین در جلسه رهبران جهادی شرکت میکنم اگر هر حضور من به نفع شریعت و دین وجامعه اسلامی نباشد شرکت من حرام است .

برای رییس جمهور بگو پیشنهاداتی که من در جلسه قبل ارایه کردم اگر به انها عمل میکردی بدون انکه سفیری برایم بفرستی خود شرکت میکردم.

نویسنده: استاد دانش بختیاری