چرا به غنی رای نمی دهیم؟

  • انتشار: ۸ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 67593
اشرف غنی

در طول چند سال حکومت تیم فاشیست و تابوت ساز ارگ مردم ما ضررهای پی درپی را متحمل گشته و مع الاسف با سکوت خفت بار سرور دانش مواجه شدیم.

یادم می آید که اشرف غنی و تیم فاشیست خود برای جذب رای و فریب مردم در انتخابات قبلی وعده سپرده بود که مشکل کوچی وده نشین‌را برای همیشه حل می کند،به همین جهت جمعی از نخبگان مردم هزاره از او حمایت کردند؛ اما غنی نه تنها این مشکل را حل نکرد که با اصدار فرمان حفظ علف چر ها این مشکل را تشدید و تبدیل به یک گره کور نمود و متاسفانه سرور دانش نیز درمقابل این اقدام تبعیض آمیز غنی سکوت را پیشه ساخت تا معاونت دومش را حفظ کند .

اشرف غنی از جمله کسانی بود که در عرصه بستن پیمان امنیتی با استکبار جهانی (آمریکا) آن هم استکباری که دستش تا مرفق به خون مردم مظلوم افغانستان و جهان اسلام آغشته است ,لحظه شماری میکرد که متاسفانه با بستن پیمان ننگین امنیتی با آمریکا ,شرایط امنیتی کشور بهتر نشد که هیچ ,بلکه هر روز شرایط بد تر از دیروز میشد که سرانجام با از دست دادن بهترین نخبگان علمی و سربازان غیور کشور را از دست دادیم.

و دیگر یکی از بزرگ ترین جنایتی که آقای غنی با سکوت سرور دانش انجام داد ,سهمیه بندی کنکور که تنها روزنه‌ی امید هزاره ها را بست و بزرگترین تبعیض وستم را بر این قوم رواداشت؛اما طرفداران غنی این عمل او را توجیه نمودند وبه نفع هزاره ها قلمداد کردند .
این در حالیست که خیلی از جوانان ما با ۳۰۰ نمره ناکام وعده ای ازتبار آقای احمدزی با ۱۸۰ نمره به پوهنتون طبی کابل راه یافته اند .

بی کفایتی غنی و تیم امنیتی اش در عرصه امنیت ملی کشور و در فاجعه المناک دوم اسد،باقر العلوم،امام زمان خیرخانه وبرچی کلپ پهلوانی وموعود و حادثه المناک و عظیم ۷ جدی در مرکز تبیان و در قسمت انتقال زخمی ها که با کارشکنی های پی درپی سرور دانش مواجه شدیم.
اگر اراده برای تامین امنیت میداشت مثل روز تدویر لویه‌جرگه خون از دماغ کسی نمی ریخت اما…

هزاره ها که در دور قبلی، در پارلمان کشور حضور تعیین کننده داشتند این بار با توطئه غنی به چند نفر تنزل کرده است.دلیل واضح اش این است که پیش از انتخابات پارلمانی یکی از مشاوران ایشان وقتی تصمیم به کاندیدا شدن گرفته بود بسیار زود منصرف شد پرسیدم چرا؟!
گفت: این بار آقای غنی تصمیم گرفته از هزاره ها در کابل ۶ الی ۸دنفر راه پیدا کند چون من از ارگ جواب روشن نگرفتم کاندیدا نمی شوم.
حوزه بندی فقط ولایت غزنی چه توجیهی جز حفظ منافع قبیله و حذف هزاره ها دارد؟

پاکسازی هزاره ها از وزارتخانه ها وبه تقاعد سوق دادن جنرالان هزاره مگر چه توجیهی دارد ؟ سوال من از کسانی است که برای غنی گلو پاره می کند آیا یک وزیر در کابینه داریم ؟
چه تضمینی وجود دارد که در دولت بعدی به شما وزارت خانه بدهد؟
فتامل یا ایهاالمشاورون!

آقای غنی اقتصاد رو به رشد کشور را فلج ساخت دالر از ۵۰ به ۸۰ رسید،جوانان ما مملکت را ترک کردند سرمایه ها فرار کرد و…

وجهه‌ی بین المللی کشور را خراب کرد،ازجمله قضایای ارگ ،آبروی مردم مسلمان افغانستان را بر باد داد .
و…

نویسنده: مهدی علی زاده بامیانی