چرا باید قضای نماز را بخوانیم،درحالیکه خدا به آن نیازی ندارد

  • انتشار: ۲ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: دین و اندیشه
  • شناسه مطلب: 42701

مثال: ترک نماز واجب و لزوم قضای آن مانند دانشجویی است که در انجام تکالیف دانشگاه کوتاهی نموده و در امتحان آخر دوره مشروط شده است و در فرصت دیگر امکان جبران به او می دهند.
نماز قضا در حقیقت ایجاد این امکان است که دانشجو بتواند در اوّلین موقعیت این ضایعه را جبران نماید تا بتواند از امکانات و امتیازات پایان دوره دانشجویی استفاده کند.

انجام دستورات و اوامر الهی و عبادات و از جمله نماز دارای مصالح فراوان مادی و معنوی است که خداوند متعال به خاطر شدت تاثیرات این عبادات در کسب کمالات معنوی آن ها را بر بندگان خود واجب نموده است.

کسی که موفق به انجام این عبادات نشده در حقیقت مصلحت موجود در آن را درک نکرده است قضای عبادت در حقیقت نوعی ترحم و فرصتی است که خداوند برای جبران بخشی از این مصلحت فوت شده قرار داده است.

ایجاد فرصت برای جبران مصلحت عباداتی که در ظرف زمانی مخصوص خود واقع نشده است نه تنها در مورد بسیاری از واجبات وجود دارد بلکه این فرصت در مورد بسیاری از مستحبات نیز پیش بینی شده است و این امر به معنای تفضل و رحمت الهی است که امکان جبران مافات را مقرر فرموده است.

گذشته از این که وجوب ادای نماز قضا می تواند نقش بازدارندگی در قضا شدن نماز داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی مکلف بداند که نماز تکلیف دائمی و ضروری است و حتّی اگر در وقت معین ادا نشود باید درآینده ادا شود هرچند فضیلت کم تری دارد به طور عقلانی و منطقی ترجیح می دهد نماز را در وقت معین بخواند.