چرا این همه اضطراب و نگرانی!

  • انتشار: ۱۷ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21918

چرا مردم درباره امنیت کشور و سقوط ولسوالی ها و پیشروی طالبان این قدر عصبانی و نگران هستند؟ مردم دچار بیماری استرس اند و بیهوده نگران هستند.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح با آن تدبیر و نیم مثقال مغز غنی شده و جیغ زدن های رعدآسا و مقامات ارشد دفاعی و امنیتی که لباس بی کفایتی هرگز بر قامت شان نمی زیبد، در مشوره با حلقه خبیثه شورای امنیت و مزدوران استخباراتی انگلیس و سیا با درایت و شجاعت اوضاع کشور را تحت مدیریت دارند. نمونه اش ولایت کندز و بدخشان.

مدیران کشور به اندازه ای دلسوز و مهربان اند که اگر دشمن هم نیاز به تجهیزات نظامی داشت با یک بهانه موجه عقب نشینی کرده و تمام امکانات نظامی و تدارکاتی را به برادران ناراضی و مخالفان مسلح سیاسی و برادران خونی انجنیرحکمتیار صادقانه تسلیم می دهند!!!!

شکور اخلاقی