پیچ تاریخی صلاح الدین!

  • انتشار: ۱۹ سرطان ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 88962

وقتی به رفتار و گفتار و در کل به مواضع رهبران احزاب در دوران پساطالبان و جدید نیک بنگریم، درخواهیم یافت که اکثر رهبران احزاب دچار تناقضات گفتاری و رفتاری عجیبی شدند. تناقضاتی که به پایگاه مردمی رهبران احزاب و اقوام آسیب جدی زد و از اعتبارشان کاست.

به عنوان نمونه وقتی مواضع عبدالله عبدالله، عطا و قانونی از سران تاجیک، مواضع استاد خلیلی و استاد محقق از سران هزاره و مواضع جنرال دوستم رهبر اوزبیک را بنگریم، مملو از افراط و تفریط است و به راحتی در قبال تطمیع و گاها تخویف کوتاه آمدند.

اما در این میان صلاح الدین ربانی چه در زمانی که داخل حکومت بود و چه در زمانی که علیه رفتار تبعیض آلود حکومت گام بر می‌داشت، از ثبات بیشتری نسبت به دیگران برخوردار بود و هست. در دوره اخیر نیز ربانی همچنان در برابر سیاست‌های غنی ایستاده و تا هنوز کوتاه نیامده است.

همین سیاست ربانی در برابر غنی باعث شده است که غنی از عبدالله عبدالله و عطا علیه وی استفاده نماید.
به نظر می‌رسد که حرکات اخیر سران فرسوده‌ی جمعیت علیه ربانی وی را در مهمترین پیچ تاریخی قرار داده است‌. اگر ایشان بتواند نخبگان و تحصیل کردگان جمعیت را مدیریت و مطابق شرایط امروزی کدرسازی نماید، تبدیل به جدی ترین و موفقترین شخصیت یکی از احزاب تأثیرگذار افغانستان یعنی جمعیت خواهد شد و مهمترین مانع سیاست ورزی تبعیض آلود کنونی.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت ورزید این است که وی علاوه بر تحصیلات آکادمیک و دانش مناسب، ظاهرا از حمایت خانواده‌ی مسعود نیز برخوردار است که همسویی این دو خانواده‌ی با سابقه و تأثیرگذار را رسانده و در جهت دهی رهروان جمعیت مهم خواهد بود.

در نهایت اگر دو قوم دیگر یعنی هزاره و اوزبیک نیز دارای شخصیتی نظیر ربانی می‌بودند، شاید وضعیت فعلی کمی تغییر می‌نمود.

خلاصه گرچه قضاوت در مورد صلاح الدین ربانی کمی زود است اما ایشان تاکنون شخصیت با ثبات و مثبتی نسبت به دیگران بوده. دیده شود که من بعد چه خواهد نمود.

محمد امین احسانی