پیش بینی فردا وسخن عریان

  • انتشار: ۹ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33847

به قول فرمانده ناتو در افغانستان داعش جلال اباد را پای تخت خود می سازد. حال چه قدر ناتو خود درچنین تصمیم گیری دخیل هست یا نه اما حقیقت اینست که از بهار به بعد داعش زخم خورده دست به جنایت وسیع خواهد زد.

ازسوی دیگر جناب حنیف اتمر رسما سرازیر شدن داعش به افغانستان را بعنوان فرد امنیتی کشور اعلام نموده است پس پیش بینی اوضاع بدون مصلحت اندیشی چنین خواهد بود:

1 – دولت توانایی مبارزه در چندین جبهه را همزمان نداشته ومغلوب جنگ خواهد شد.

2 – برادران اهل سنت به علت اشتراک در بعضی موارد مذهبی با داعش ممکن است کمتر کشته شوند اما شیعیان هیچ راه جز جنگ برد و باخت با داعش نداشته و چاره ای نسیت جز اینکه از تمامی توانمندی های خود بهره جسته یا داعش را نابود کرده و یا اینکه خود نابود خواهند شد لذا احتمال دخالت کشورهای ضد داعش در افغانستان در این جنگ سرنوشت ساز بعید نخواهد بود.

3 – هرگونه تحلیل وتفسیر فریبنده  ومصلحت اندیشانه در خصوص داعش اتلاف وقت بوده و زمینه ی غافلگیر شدن را بیشتر فراهم خواهد کرد.

4 – دوستان ما باید بدانند که مسئله ای داعش را با مسئله ی حکومت و منافع ملی جدا دانسته و ما با حکومت هیچ گونه مشکل نداریم که هیچ، بلکه دفاع ازحکومت را وظیفه ای خود می دانیم اما داعش از ما اگر بتواند کوره ی آدم سوزی خواهند ساخت لذا در موضع گیری های خود دست از خود زنی برداشته ومتحد به توانمندی خود فکر نموده و به شکست دادن داعش باورمند شویم و در این جهت چشم امید را ازدیگران بسته و چون قهرمانان کوبانی افغانستان را جهنم داعش بسازیم ومطمئین باشیم که خدا با ما است اگر کمر داعش درسوریه وعراق شکسته شد پاهای این گروه خون خوار را درافغانستان خواهیم شکست.

5 – دست تمام برادران قربانی شده ی پشتون تاجیک و ازبیک را به گرمی می فشاریم وبا انها برادر هستیم و از انها می خواهیم که ما را در میدان تنها نگذاشته و نظاره گر نشوند چون بعد از ما نوبت انها خواهد بود.

6 – ستون پنجم دشمن را نباید مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم خود قرار دهیم  بلکه انها را شناسایی نموده اگر توان طرد ازدولت را نداشته باشیم باید چهره ی کثیف انها را افشا نماییم اگر خود را اصلاح نکردند قطعا روزی خواهد امد که مورد بازخواست ملت قرار خواهد گرفت.

7 – ما به هیچ عنوان جنگ طلب نبوده و جنگ را راه حل نمی دانیم ولی در برابر داعش هر لحظه خاطره ی ایزدی ها را درذهن خود زنده می بینیم و لذا غفلت بر ما حرام بوده  و مساوی با نابودی ما است  پس نباید اقوام با هم برادر نسبت به مردم ما ذهنیت پریشان داشته باشند و خدای ناخواسته جنگ احتمالی را مذهبی بدانند و ما ازسری ناچاری چنین واقعیت های تلخ را گوشزد می نماییم.

8 – کسانیکه تبریک گفتن شکست داعش را خلاف مصالح ملی می دانند ما را شوکه نموده اند و تاکنون دلیل قانع کننده برای ملت ارائه نداده اند وچنین اظهارات ذهنیت بسیار بد و خطرناک را به ما تحویل داده است وما حق داریم که با دید بد بینانه و احتیاط وعدم اعتماد نسبت به هم دیگر قدم برداریم.

9 – فتنه گران و اعقاب تمامیت خواه بدانند که خود را به زمان تطبق داده ودست از رویای غیر قابل تطبق دوران گذشته بردارند و بدانند که با عنایت خداوند شکست خواهند خورد و تنها راه چاره زندگی در کنارهم  و با حرمت مساوی و برادرانه خواهد بود خوب است که از اظهار نظرهای تحریک امیز دست کشیده و اذهان مردم را مشوش نسازند.

اقبال صادقی