پنج نوجوان افغان که به یک پسر تجاوز کرده بودند، محکوم شدند اما به افغانستان بازگردانده نمی شود

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16674

پنج نوجوانی که به یک پسر کم‌سن تجاوزکرده‌بودند، به نگهداری درمرکز مراقبت از نوجوانانِ بزهکار محکوم شدند اما محکمه به دلیل شرایط بد امنیتی در افغانستان درخواست دادستان را مبنی بر اخراج آنها را رد کرد.

این نوجوانان در شب بین ۲۴ و ۲۵ اکتبر سال 2016 در یک منطقه‌ی جنگلی درحومه‌ی شهر اوپسالا، پسری را با تهدید چاقو، مورد تجاوز قراردادند و سپس او را در جنگل رها کردند.

یکی از این نوجوانان که ۱۷ ساله است، صحنه‌ی تجاوز را  نیز فیلم‌برداری کرد و قربانی تجاوز را تهدید کرد که درصورت اطلاع به پولیس، فیلم تجاوز را در شبکه‌های اجتماعی منتشرخواهدکرد.

پسربچه‌ی قربانی، اما با پولیس تماس گرفت و آنچه را که بر او واقع شده بود، اطلاع داد. پولیس، این پنج نوجوان را دستگیرکرد و مورد بازجویی قرارداد و فیلم صحنه تجاوز نیز که در تلفن نوجوان ۱۷ ساله قرارداشت، به عنوان مدرک اصلی دادستان، به محکمه معرفی شد.

محاکمه‌ی این نوجوانان به دلیل حساسیت شدید موضوع و همچنین سنِ کمِ قربانی، درمیان تدابیرشدید امنیتی برگزارشد. محکمه، چهار تن از این نوجوانان را به یک سال و سه ماه و یک نفر را نیز به یک سال و یک ماه نگهداری در مرکز مراقبت از نوجوانانِ بزهکار محکوم کرد.

محکمه، نوجوانی را که از صحنهِ تجاوز فیلم‌برداری کرده بود، به پورنوگرافی، تهیه‌ی عکس‌های برهنه از کودکان نیز محکوم کرد.

این محکمه، اما درخواست دادستان را برای اخراج این نوجوانان از سوئد، به دلیل سن کم آنها و شرایط امنیتی در افغانستان رد کرد.

پنج نوجوان متجاوز و پسری که قربانی این تجاوز قرارگرفت، به عنوان کودکان پناهجوی تنها به سوئد آمده‌اند.