پست تازه «حکمت کرزی» در وزارت خارجه

  • انتشار: ۲ دلو ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2761

به گزارش خامه، رییس جمهور غنی حکمت خلیل کرزی، پسر کاکای رییس جمهور پیشین افغانستان را به عنوان معین سیاسی وزارت امور خارجه گماشته‌است.

پیش ازین ارشاد احمدی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در برگۀ تویترش از استعفایش خبر داده بود.

اکنون رییس جمهور غنی طی فرمانی حشمت کرزی را به حیث معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان تعیین کرده‌است.

در فرمان رییس جمهور افغانستان آمده‌است که به منظور انسجام به‌تر امور و استفاده از تجربۀ آقای کرزی، وی به عنوان معین سیاسی وزارت داخله تعیین شده‌است.

حکمت خلیل کرزی، از ولایت قندهار و پسر کاکای حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان است و مدرک تحصیلاتش را از بخش حقوق یکی از دانش‌گاه‌های امریکا گرفته‌است.

گفته می‌شود وی در جریان ریاست جمهوری حامد کرزی نیز در بخش‌های دپلماسی وظیفه اجرا کرده‌است.