پروژه مشترک پاکستان، قطر، عربستان و توافق امریکا!

  • انتشار: ۲۳ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 131691
افغانستان

هدف اصلی ساخت و ساز و ترویج مدارس دینی و جهادی پروژه انتقال مراکز تروریست پرور از پاکستان در افغانستان می باشد که سازمان استخباراتی آی اس آی مدیریت آن را بدست گرفته است.
افغانستان برای توسعه و ثبات، ترقی و شکوفایی بیش از همه به مراکز علمی و تحقیقی عصری نیاز دارد؛ جامعه ما باید هرچه بیشتر از تفکر و مراکز بنیادگرایی دینی و مذهبی فاصله گرفته و به دین و مذهب اعتدال توجه کند.
تفکر و مراکز افراط گرایی و تروریست پرور بنام دین و مذهب برای جهان و بشریت و بدنام ساختن ادیان خطر مهلک است و ابزار خطرناک در دست تمامیت خواهان نقابدار و قدرت ها و حکومت های توسعه طلب.

عبدالشکور اخلاقی

آمریکا برای حمایت آمده بود یا تحمیل حاکمیت؟

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟