پرده برداری نخست وزیر اسبق بریتانیا، از نقشه این کشور، برای تضعیف اسلام سیاسی و رشد اسلام تکفیری

  • انتشار: ۱۶ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 25636

تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا تاکید کرد، که این کشور باید در مورد جریان های دینی در خاورمیانه، سیاست های دقیق تری را در پیش بگیرد.
تونی بلر گفت: که دولت بریتانیا در دو دهه اخیر با مشکلی حاد در خاورمیانه روبرو بوده و آن تاثیر شریعت و دین در مدیریت دولتها و حکومتها است. ایران بدنبال توسعه تفکر حکومت دینی در بین مسلمانان و خارج از مرزهایش است. اخوان المسلمین در مصر دومین خیزش عمیق برای شکل گیری حکومت دینی است، که با استحاله و انقراض آن تا حدودی این تفکر به حاشیه رانده شد.
وی افزود: که ما تصمیم گرفتیم با رقیب سازی و گسترش تفکر وهابی از رشد تفکر اسلام سیاسی جلوگیری کنیم. وهابیت یک تفکر افراطی و سنت گرایی غلیظ است، که با تمرکز بر تطهیر درون دینی و تکفیر چالش بزرگی را در داخل مسلمانان ایجاد کرده است.

تونی بلر همچنین عنوان کرد، که دولت بریتانیا حتما نسبت به برخی از جریانات تندرو اسلامی مثل اخوان المسلمین که به تشکیل حکومت و نفی غیرمسلمان توجه دارد حساس است.