پذیرفته نشدن یک پناهجوی افغان اخراج شده از اروپا در میدان هوایی کابل از سوی پلیس

  • انتشار: ۲۰ میزان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 31830

بر اساس گزارش ها پلیس مرزی افغانستان در میدان هوایی کابل، یک پناهجوی 30 ساله را که ساعت 10 قبل از ظهر امروز به همراه تعدادی از دیگر از پناهجویان از کشورهای سوئدن و اتریش به افغانستان بازگردانده شده بود را نپدیرفته است.

براساس گزارش وزارت عودت مهاجرین افغانستان پرواز اختصاصی پناهجویان اخراجی به افغانستان ساعت ۱۰ قبل از ظهر امروز به همراه ۲۱ تن از پناهجویان افغان از کشورهای سویدن و اتریش در میدان هوایی کابل نشست کرد.

پُلیس مرزی و مسئولین وزارت عودت مهاجرین افغانستان یک پناهجوی ۳۰ ساله را به دلیل بیمار بودن نپذیرفته‌است.

برای پشتیبانی از پناهجویان، روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل در برابر بازداشت‌گاه اداره مهاجرت در یوتبوری تظاهرات صلح‌آمیزی را به راه انداخته بود. همینطور تشکل “جوان در سویدن” تظاهراتی را در ایستگاه مرکزی قطار استکهلم برگزار کردند و از سیاستمداران خواستند که “همه با هم به افغانستان برویم و شرایط امنیتی را از نزدیک ببینیم”.

پناهجویانی که به اجبار از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج می‌شوند، کمک مالی دریافت نمی‌کنند. افغان‌های عودت شده باید بدون هیچ نوع کمکی راه خود را در جامعه پیدا کنند. دولت افغانستان تا هنوز کمک‌های وعده داده شده از سوی اتحادیه اروپا را در زمینه عودت پناهجویان، از کشورهای اروپایی دریافت نکرده‌است.