پذیرایی از رئیس ISI چرخیدن به  دور باطل

  • انتشار: ۱۳ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 21697

حملات بر شفاخانۀ ۴۰۰ بستر و قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ و نیز نشر اعترافات و “مصاحبۀ دور از حقیقت” احسان الله احسان، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستانی، اعلان حملات جنایت کارانه تحت نام منصوری و صدها جنایت دیگر هدایای دستگاه جهنمی آی اس آی پاکستان بود که غرض تحت فشار قرار دادن مردم مظلوم و ستمدیده ما انجام شد و هم چنان توطئه های خطرناک دیگری در راه است.

افغانستان در هر حمله جنایت کارانه که صدها خانواده افغان را داغدار می سازد بامحکومیت و اعلان عزای عمومی و نشان دهی پاکستان به عنوان منبع اصلی ترور و وحشت وعده مبارزه قاطع علیه گروه های وحشت و دهشت می دهد . با این وجود دولت برغم این وعده ها نمی تواند پاسخ قاطع در جهت امنیت برای مردم ما پیشکش نماید.

دولت افغانستان برای پاسح گوی به امنیت به باز نگری بنیادی در ساختار قوای امنیتی ضرورت دارد و این امر دیگر به همه صاحب نظران هویدا گردیده است که ساختار فعلی نظام امنیتی ما با چالش های عمده روبرو است که اگر چنانچه به آن رسیدگی نگردد همه قربانی های نیرو های امنیتی و مردم مظلوم ما زیر سوال می رود و خدای نخواسته افغانستان با بحران خطرناک دیگری روبرو خواهد شد ، یکی از چالش های عمده نیرو های امنیتی فساد و رخنه نمودن ستون پنجم دشمن است که متاسفانه برغم هوشدار های پیاپی رهبران ، جامعه مدنی و صاحب نظران هم چنان این جریان خطرناک فاجعه می آفریند و هم چنان ملت ما را عزادار می سازد، رسیدگی به این امر باید در اولویت کاری بنیاد های امنیتی قرار گیرد و نسبت به این مهم اقدامات روی دست گیرد که تضمین برای اطمینان نیرو های امنیتی و مردم گردد.

با این حال سفر ریس آی اس آی به  افغانستان تلاش بسیار زیرکانه و تکراری این دستگاه جهنمی غرض اغفال اذهان از آنچه که در کارنامه تروریستی این جریان در افغانستان و منطقه است می باشد ،

افغانستان سال های متمادی با این گونه مذاکرات به تروریستان و حامیان جنایت کار آن حیثیت و جایگاه داده است ، چنین تلاش ها در سال های متمادی با ناکامی روبرو بوده و علاوه بر ناکامی پاکستان و دستگاه جهنمی آنرا بیشتر از بیش به ادامه دخالت تشویق نموده است.

هم اکنون بسیاری از کشور های جهان از برخورد دوگانه پاکستان به ستوه آمده اند و بسیاری از کشور های جهان به خوبی می دانند که پاکستا ن با تقویت گروه های تروریستی اهداف مشخصی را دنبال می کند ، با این وضعیت سفر ریس ای اس ای در افغانستان هیچ گونه باز تاب مثبت برای افغانستان ندارد زیرا پاکستان نه می خواهد دست از پشتیبانی از گروه های تروریستی برادارد و تنها هدف چنین سفری دادن یک چهره صلح خواه به پاکستان است و فرصتی برای عملیات بعدی تروریستان تحت نام منصوری در کشور ما افغانستان باید شرایط خویشرا فراموش نکند و تا زمانیکه مداخلات وجنگ ادامه دارد از نشستن با چنین پدیده های مضر جامعه افغانی بپرهیزد زیرا چنین نشست های به ای اس ای چهره دیگری غیر از چهره تروریست پرور می دهد.

غلطیدن پاکستا ن به دامن روس ها تلاش بسیار روشن دیگری برای برهم زدن امنیت افغانستان و نیز دادن چهره سیاسی به گروه تروریست و وحشت آفرین است که از کشتار مردم ما حتی در مساجد لذت می برند.

شریف ناصری زاد