پایان سفر دوروزه رئیس جمهور به قزاقستان

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 11566

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشورمان که به منظور یک سفر رسمی دو روزه عازم آستانه پایتخت قزاقستان گردیده بود، پس از دیدار با رئیس جمهور و سایر مقامات آن کشور، شب گذشته به وطن برگشت.

رئیس جمهور کشور عصر روز گذشته در پوهنتون نظریایف در شهر آستانه خطاب به استادان، محصلین، دیپلوماتان و اعضای جامعه مدنی در مورد فرصت ها و چالش های موجود در منطقه و جهان، سخنرانی کرد.

اشرف غنی گفت که آسیا در حدود دو هزار سال قبل نقطه وصل مفکوره ها، تمدن، تجارت و داد و ستد مردمان جهان بود که افغانستان در مرکز آن قرار داشت اما حوادث قرن ۱۹ آنرا منزوی کرد.

رئیس جمهور گفت که در حال حاضر دو حالت حاکم است، یکی چالش و دیگر آن فرصت است. وی افزود که تروریزم خطری است که تمام جهان را تهدید می کند و این خطر در حال گسترش است.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که افغانستان همواره بخاطر از بین بردن این خطر مشترک قربانی داده است. وی افزود که به سطح منطقه و جهانی همکاری همه جانبه در زمینه مباررزه با تروریزم نیاز است.

رئیس جمهور گفت که افغانستان کوشش می کند که به مرکز اتصال منطقه مبدل گردد و در این عرصه تمدید خط آهن، شبکه های انرژی، فایبر نوری، پایپ لاین گاز و احداث جاده ها عناصر مهم تلقی می گردند.