پاکستان بندر «واگه» را به روى اموال تجاری افغانستان مسدود کرد

  • انتشار: ۲۰ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 68199

دولت پاکستان بندر «واگه» را به روى اموال تجارى افغانستان که به هند صادر میشوند، مسدود کرد.

در حالی که پاکستان بندر واگه را به روى اموال تجارى افغانستان مسدود ساخته است، مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام پاکستان اظهار نگرانى نموده خاطرنشان ساختند که این اقدام پاکستان نه تنها به ضرر افغانستان بوده بلکه به ضرر پاکستان نیز میباشد.

خان جان الکوزى، معاون اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادى گفت که با این اقدام پاکستان صادرات میوه جات تازه و خشک را با مشکل جدى رو به رو نموده  و تاثیر منفى روى  اقتصاد، صادرات و تاجران خواهد گذاشت.

 قابل به ذکر است، از طریق بندر “واگه” کالا هاى صادراتى افغانستان به وقت کم و به قیمت ارزان به بازار هاى جهانى انتقال میابند.