پالیسی فنلند در مورد اخراج پناهجویان افغان تغییر کرده است

  • انتشار: ۲۲ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47389

حکومت فنلند می گوید که به دلیل گسترش ناامنی در افغانستان و وضعیت کنونی شهر کابل، برنامه اخراج مهاجران افغان از این کشور را تغییر داده است.

جانا ووریو، رئیس ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که اکنون شمار بیجا شدگان داخلی در شهر کابل زیاد شدهاست و گزینۀ اسکان مجدد در آن شهر محدود شده است.

با اینحال، به گفتۀ خانم ووریو، پالیسی جدید حکومت فنلند در قبال افغان‌هایی که ساکن شهر کابل بوده و در فنلند درخواست پناهندگی می‌دهند، تغییر نخواهد کرد، به این معنا که آنان تحت شرایط خاص به شهر کابل برگشت داده خواهند شد.

همچنان، مردان صحتمند مجرد که هیچ گونه آسیب پذیری یا تهدید متوجه شان نیست، و نیز زوج های صحتمند که فرزند نداشته و در کابل مصوون پنداشته می‌شوند، از تغییرات جدید مستثنا بوده و مثل گذشته به شهر کابل برگشت داده خواهند شد.

ادارۀ مهاجرت فنلند گفته است که هم اکنون ۷۶۰ درخواست پناهندگی شهروندان افغان در آن کشور زیر کار و منتظر تصمیم نهایی است.