پاسخ مشاور رئیس جمهور به وزیر انرژی و آب

  • انتشار: ۱۳ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 37713

بعد از اظهارات علی احمد عثمانی در مورد اینکه بعضی از قراردادهای مربوط به وزارتش، توسط افرادی در ارگ، همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی می گوید، وی فقط به رئیس جمهور مشاوره می دهد و صلاحیت نهایی سازی و یا هم امضای قراردادها را ندارد.

محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور زیربنایی، می گوید که وی به حیث مشاور رئیس جمهور، صرف به او مشوره می دهد و صلاحیت نهایی سازی و یا هم امضأی قرارداد ها را ندارد.

آقای قیومی که هفتۀ گذشته برای صحبت با شرکت های خصوصی امریکایی در پیوند با قرارداد های زیربنایی افغانستان به امریکا سفر کرد، به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفته است که در این سفر، با شرکت های خصوصی ایالات متحده، راجع به چهار پروژۀ زیربنایی برای افغانستان صحبت کرد. از این جمله، سه پروژه مربوط به تولید انرژی برق میشود.

مشاور ارشد رئیس جمهور غنی همچنان حکومت پیشین را به خاطر نارسایی در قرارداد پروژۀ استخراج مس عینک نیز مورد انتقاد قرار داد.

اخیرا و بعد از افتتاح پروژه تاپی در ولایت هرات و عدم حضور علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، وی گفته است که دفتر ریاست جمهوری افغانستان مانع حضور او در مراسم گشایش پروژه تاپی در هرات شده بود.

به گفته‌ی او بعد از استعفای وزیر سابق انرژی و آب افغانستان، هماهنگی این کریدور اقتصادی که شامل لوله گاز تاپی، خط تاپ و فایبر نوری می‌شود، به عهده‌ی وزارت انرژی بوده است، اما امضای آن توسط اشخاص دیگری صورت گرفته است.

او گفت که پروژه غضنفر گروپ، پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان، نیز امضای قراردادش مدتی زیادی منتظر ماند که وزیر نباید امضا کند، «تا من به یک سفر رفتم و معینم آن را امضا کرد.»

آقای عثمانی گفت: «مهم نیست که این پروژه‌ها را من امضا کنم. مهم این است که این‌ها با تاخیر مواجه نشود، مثلاً دولت منتظر بماند که من به‌جای بروم و صلاحیت خود را به کسی دیگر بدهم تا او قرارداد را امضا کند.»

مقام‌های ارشد وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که ارگ ریاست جمهوری در تلاش است که فعالیت‌های این وزارت را بپوشاند و یا کارکردهای آن‌را به‌نام اداره‌ی دیگر ختم کند.