پاسخ زود هنگام پاکستان به رییس جمهور غنی!

  • انتشار: ۱۱ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 65328
روابط افغانستان و پاکستان

از ابتدا نسبت به سفر رییس جمهور کشور به پاکستان خوشبین نبودم، تجربه چهاردهه جنگ و سیاست نشان داده که پاکستان بادیپلماسی دو پهلو به دنبال صید ماهی خود از فضای غبار آلود کشور است.

ساده انگارانه است که تصور کنیم پاکستان دست از اهرم فشار علیه افغانستان بکشد و به پروسه صلح بپیوندد.
یکسال پیش پاکستان بخاطر حمایت از تروریسم تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته بود ، ایالات متحده آمریکا کمکهای خود را به حالت تعلیق در اورد ، اینک پس از چند ماه ورق برگشت و نقش طالبان به جای پاکستان پر رنگ شد.

بی تردید پاکستان حامی تروریسم است، و با سیاست نرم و خزنده پاکستان را از انزوا خارج، و دولت افغانستان را با طالبان در میدان به اصطلاح مذاکره و صلح تنها گذاشت تا اولا بگوید جنگ افغانستان معضل داخلی است نه خارجی و ثانیا اهداف خود را با سیاست نرم در مقابل افغانستان و اعمال خشونت های خونین از طریق طالبان اعمال نماید.

انتحار و انفجار امروز کابل بیانگر همین سناریو است؛ لبخند دیپلماسی ؛ خشونت و انتحار از طریق گروه های تروریستی.
صلح با ریسمان پاکستان رفتن به قعر چاه است؛ نه رسیدن به صلح .

نویسنده: سید محمد حسین هاشمی اخلاقی