پاره کردن بانک نوت توسط کارمندان یک بانک

  • انتشار: ۱۶ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 34085

تصاویر نشر شده نشان می دهد که تعدادی از کارمندان یک بانک، پول ها را پاره می کردند تا آنها را با بانکوت های نو تبدیل کنند. این عمل این افراد در حالی انجام می شود که بانک مرکزی افغانستان مدت است، تلاش می کند بانک نوت فرسوده را از چرخه تبادله حذف کند.

طلوع‌نیوز به تصویرهایی دست یافته است که نشان می‌دهند چند تن از کارمندان یکی از بانک‌ها، بانکنوت‌های سالم را، پاره می‌کنند.

از گفت‌وگویی که در این تصویرها، انجام می یابد، چنین برمی‌آید که این افراد، می‌خواهند این پول‌ها را با بانکنوت‌های نو، مبدل کنند و نیز همین بانکنوت های پاره را، به گونه یی، به بازار بکشند.

در این تصویرها دیده می شود چند نفر که گفته می شود کارمندان یکی از بانک ها هستند، شب هنگام در اتاقی، به پاره کردن گوشه های بانکنوت های پنجصد افغانی و هزار افغانی می پردازند.

چیزی که تلاش برای جا زدن این بانکنوت ها در شمار پول های فرسوده و بیرون ساختن آن از بانک دانسته می شود.

کسی که این تصویرها را برداشته است، ظاهراً به شوخی این کار را می کند. به گفته او، این پول ها، به بیش از دوصدهزار افغانی می رسند.

در ادامه، فرد دیگری نیز به این افراد می پیوندند و به کسی که پول ها را پاره می کند، تذکر می دهد که گوشه های بانکنوت ها را به گونه یی پاره کند که تصور شود این کار، تصادفی انجام شده است.

در همین حال، بانک مرکزی می پذیرد که چنین رویدادهایی، پیش از این هم در بانک ها رخ داده اند.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، در این باره گفت: «ما جداً اقدام می کنیم، چون کوچک ترین عمل خلاف قانون، قابل پذیرش و تحمل نیست و آرزومند هستیم که بتوانیم اسنادی به دست بیاوریم و اقدامات بعدی خود را انجام بدهیم.»

در ماه های اخیر، چگونه گی راه یافتن بانکنوت های فرسوده به بازار، بحث برانگیز بوده است و این همه، بر کار و بارهای بزرگ و کوچک، نیز اثرهایی گذاشته است.

در هفته های پیش، دسته بندی آن بانکنوت های فرسوده یی که از سوی بانک مرکزی «نامناسب» گفته شده بود، انتقادهایی را برانگیخت.