«پارتی بازی» کرزی!

  • انتشار: ۱۷ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2466

بر بنیاد مدارك كه غلام سرور فايض نماينده مردم بادغيس در ولسي جرگه فاش ساخته، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در واپسین روزهای زمامداری اش به دارلانشای شورای وزیران با صدور فرمانی دستور داده تا حقوق و امتیازات شمار از مقام های ارشد حکومت اش پس از پایان دوره ای کاری شان نیز پرداخت شود.

رییس دفتر ریاست‌ جمهوری، رییس اداره امور، دستیار ویژه رییس‌ جمهور پیشین، اعضای شورای وزیران، لوی ثارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران کساني هستند که از حقوق و امتیازات پس از پایان ماموریت بر بنیاد فرمان حامد کرزی ‌برخوردار هستند.

بر بنیاد دستور سه ماده ای حامد کرزی دادن چهار محافظ، ارائه ای خدمات صحی در شفاخانه های دولتی، توزیع یک عراده وسیله نقلیه زرهی، حق استفاده از پاسپورت سیاسی و هم چنین پرداخت معاش ماهوار پنجاه درصد مقام های دور اول ریاست جمهوری وی و پرداخت معاش ماهوار حدود هشتاد درصد مقام های ارشد دور دوم بخش از این امتیازات است که رئیس جمهور پیشین با صدور فرمان آن را به کارمندان ارشد حکومت پیشین به عنوان یک امتیاز ویژه قائل شده است.

اما آيا بر بنياد قانون كارمندان ارشد حكومت حق امتيازات براي ابد را دارند؟ طاهر هاشمي استاد پوهنحي حقوق پوهنتون كابل ميگويد كه اين فرمان رييس جمهور پيشين خارج از محدوده صلاحيت هاي وي بوده است.

حامد كرزي رييس جمهور پيشين در حالي اين فرمان را در زمان حكومتش صادر كرده بود كه تعداد زيادي از شهروندان افغان در بخش هاي مختلف كشور، در زير خط فقر زندگي ميكنند و حتي به مواد غذايي و نيازهاي اوليه زندگي دسترسي ندارند.