ویروس‌های نفرت

  • انتشار: ۸ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 99891

انفجار در بامیان، در عین حال که بوی باروت انتحار و چهره دود کشتار را به نمایش گذاشت، ویروس‌های نیمه‌خفته نفرت را نیز به جنب‌‌وجوش آورد و چهره عقده‌گشایان و نفرت‌پراکنان را در آینه نگاه وجدان‌های بیدار، به‌تصویر کشید.

چندین دهه است که ویروس‌های ضد انسانی نفرت می‌خواهند به پیکره جامعه شیعه و هزار حمله کنند و تن این جامعه ضعیف از تبعیض و خسته از درد نابرابری را به بیماری نفاق و چنددستگی، آلوده نمایند؛ اما جامعه‌ای که گردنه‌های صعب‌العبور و پر پیچ و خم تاریخ را بادرهم‌تنیدگی تار و پود خود، به صورت ناگسستنی، پیموده‌است، در برابر ویروس‌های نفرت، مقاوم شده‌است.

بنابراین، انتقاد‌های سازنده جای خود را دارد و قابل احترام است؛ اما عقده‌گشایی، نفرت‌پراکنی، تفرقه‌اندازی قومی در بامیان، به هر بهانه‌ای که باشد، ره به‌جای نمی‌برد و محکوم به شکست است و تنها چهره زشت و ضد انسانی نفرت‌پراکنان و نفاق‌اندازان را عیان می‌کند و نیت پنهان آن‌ها را عریان می‌سازد.

دکتر سید جواد سجادی