وعده مسئولان برشنا برای کاهش پرچوی برق کابل تا یک هفته دیگر

  • انتشار: ۸ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 33808

مقام ها در شرکت برشنا می گویند؛ علاوه بر خرید 50 مگاوات برق از ازبکستان، دو دستگاه حرارتی تولید برق نیز به زودی فعال می شود و پرچوی های برق تا یک هفته دیگر در کابل کاهش خواهد یافت.

شرکت برشنا، مى گويد پرچوى هاى برق در شهر کابل که به دنبال افزايش مصرف آن بيشتر شده و تا ١٥ قوس، در ٢٤ ساعت؛ از ١٢ به ٨ ساعت کاهش خواهد يافت.

از حدود يک ماه به اين طرف، اکثر مناطق شهر کابل در ٢٤ ساعت حدود ١٢ ساعت برق مى داشته باشند.

به گزارش پژواک، محب الرحمن مومند رييس برق کابل گفت: «امسال زمستان ده روز پيش آمد؛ همين بود که نظم برق را در چند روز اخير برهم زد.»

به گفته او به دنبال کم شدن آب در بندهاى برق سروبى و ماهيپر کابل، توليد اين بندهاى برق از ١٧٠ به ٧٠ ميگاوات کاهش يافت و اين امر، در کنار اسراف زياد در مصرف برق از سوى برخى شهريان کابل سبب شد که پرچوى هاى برق به وجود آيد.

اما او افزود که براى کم شدن پرچوى ها تا پانزدهم قوس (ماه جارى) دستگاه هاى برق حرارتى (ديزلى و گازى) که ظرفيت ١٤٠ ميگاوات برق را دارد، روزانه براى ١٨ ساعت در کابل فعال خواهد شد.

وحيد الله توحيدى سخنگوى شرکت برشنا گفت که برعلاوۀ فعال کردن دو دستگاه حرارتى توليد برق، ٥٠ ميگاوات برق اضافى از ازبکستان خريدارى شده است.

این در حالیست که به عقیده بسیاری از باشنده های کابل توزیع برق در مناطق مختلف کابل متفاوت می باشد و این شرکت برای توزیع برق عدالت را رعایت نمی کند.