وظایف شهرداران هرات و جلال آباد تعلیق شد

  • انتشار: ۸ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 23379

اشرف غنی، رئیس جمهور، وظایف شهردارهای شهرهای جلال آباد و هرات را به تعلیق در آورد.

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گفته است که وظایف فرهاد نیایش شهردار شهر هرات و حمیدالله افغان شهردار جلال آباد، پس از دریافت شکایات فراوان مردم و بررسی هیات موظف دولتی، به تعلیق درآمده است.

منیره یوسف‌زاده، سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‌های محل گفته است که هیات موظف شب گذشته نتایج بررسی خود را به ریاست جمهور پیشکش کردند و به گفتۀ وی رئیس جمهور پس از تعلیق وظایف هر دو شهردار، آنان را به کابل فراخوانده است.

خانم یوسف‌زاده گفت که از سایر شهرداری‌ها نیز شکایاتی رسیده است و به گفتۀ وی با اراده و جدیتی که ادارۀ ارگان‌های محلی در مبارزه با فساد دارد، نوبت سایر شهردارها هم می‌رسد.

خبرنگاران در ننگرهار و هرات می‌گویندکه هم آقای نیایش و هم آقای افغان در زمان مبارزات انتخاباتی برای رئیس جمهور غنی کمپاین می‌کردند و از سوی وی به مقام شاروالی مقرر شده بودند. سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان‎های محلی نیز پذیرفت که این دو شهردار از سوی رئیس جمهور مقرر شده بودند.

نهادهای ناظر بر فساد در افغانستان، شهرداری ها را در زمرۀ فاسدترین ادارات دولت قلمداد می‌کنند.