وزیر مهاجرین افغانستان و وزیر امور داخله ترکیه در مورد مسایلی مانند مهاجران گفتگو می کنند

  • انتشار: ۲۰ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 47217

سیدحسین عالمی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه در مورد مسایلی مانند مهاجرتی و همکاری های امنیتی بحث و گفتگو خواهند کرد.

به گزارش آناتولی، سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه پیش از دیدار با سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران افغانستان در آنکارا تاکید کرد: امنیت و اقدامات افغانستان همواره مورد حمایت ترکیه قرار خواهد گرفت.

وزیر گفت: ترکیه در ادامه همچنین اظهار داشت “در این دیدار مسائلی مانند همکاری امنیتی، مهاجرت و مبارزه با گروه تروریستی فتو را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.

وی ادامه داد، امنیت افغانستان مهمترین خواسته ترکیه است. این را تاکنون با اقدامات خود ثابت کرده‌ایم. این به معنی مناسبات دو کشور نیست، بلکه مانند رابطه برادران یک خانه است”.