وزیر داخله:همه نیر.های پلیس فاسد نیستند، بلکه یک دسته کوچک آلوده به فساد می باشد

  • انتشار: ۲۸ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: امنیت و حوادث
  • شناسه مطلب: 38453

ویس احمد برمک وزیر امور داخله در دیدار با تعدادی از منسوبان پلیس گفت که مردم افغانستان باید بدانند که تمام پلیس فاسد نیست، بلکه یک دسته کوچک آلوده به فساد می باشد که رهبری وزارت امور داخله جهت شناسایی آنان اقدامات جدی را روی دست گرفته اند.

ویس احمد برمک، وزیر امورداخله در دیداری که امروز بااستادان و محصلین قوماندانی اکادمی پلیس در آن قوماندانی داشت گفت “فراهم نمودن برنامه هاي عالي آموزشي براي پليس ملي و دانشجويان مراكز تعليمي بخشی از برنامه هاي اصلاحی وزارت امور داخله می باشد و ما تلاش داریم به منظورافزايش مهارتها و توانایی اساتید نهاد های تحصیلی پلیس، برنامه های ظرفیت سازی را برای آنان در داخل و خارج از کشور فراهم سازیم.”

وزارت داخله با نشر خبرنامه ای نوشته است “وزیر امورداخله بر جديد شدن کوریکولوم درسي «مفردات درسی» به مسئولین قوماندانی اکادمی پلیس تاکید نموده وگفت که به منظور عصری سازی و تحولات بنیادی در برنامه های اکادمی پولیس، نیاز است تا برنامه درسی را مطابق به عصر نوین برنامه ریزی نمایند.

آقای برمک تصریح کرد که نیروهای پولیس ملی همواره در دور ترین نقاط کشور بخاطر حراست از جان و مال مردم و در دفاع از اراضی افغانستان، با تروریستان می جنگند و در این راه، جانهای خود را فدا می سازند و مردم افغانستان باید بدانند که تمام پلیس فاسد نه، بلکه یک دسته کوچک، آلوده به فساد می باشند که رهبری وزارت امورداخله در جهت شناسایی چنین افراد اقدامات جدی را روی دست گرفته است.

وزیر امورداخله با اظهاراینکه در چند ماه اخیر در راستای جلوگیری و از بین بردن فساد و ایجاد اصلاحات یک سلسله پیشرفت ها و تغییرات مثبت در ادارات مختلف وزارت امورداخله رونما گردیده است گفت که رهبری وزارت امورداخله برنامه ها ی اصلاحی را جهت شایسته سالاری و ریشه کن سازی فساد با تمام توان و جدیت در تمام ادارات این وزارت تطبیق خواهد کرد.