وزیر انرژی و آب هم در دقیقه 90 انصراف داد

  • انتشار: ۳۰ جدی ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 2726

محمود صیقل، نامزد وزیر برای وزارت انرژی و آب در آخرین لحظات معرفی شدن نامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان، از نامزدی اش انصراف داده است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از بخدی، جاوید فیصل، از سخنگویان ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در گفتگو با خبرگزاری بخدی، انصراف آقای صیقل از نامزدی برای وزارت انرژی و آب را تائید کرد.

آقای فیصل گفت که به تازگی عبدالرحمان صلاحی به حیث نامزد وزیر انرژی و آب معرفی شده است.

در همین حال محمود صیقل در گفتگو با رسانه ها نیز گفته است که او از نامزدی اش منصرف شده است.

آقای صیقل از سوی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برای پست وزارت انرژی و آب معرفی شده بود.

از سویی هم گزارش هایی جود دارد که عبدالرحمان صلاحی، نامزد وزیر تازه برای وزارت انرژی و آب از ولایت هرات و از بستگان اسماعیل خان است.

محمد اسماعیل خان، از فرماندهان جهادی در غرب کشور اخیرا از انتخاب نامزد وزیران از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی به شدت انتقاد کرده و گفته بود که در کابینه جدید به مجاهدین سهم داده نشده است.

آقای اسماعیل خان همچنان گفته بود عبدالله عبدالله با داشتن آرای بالا از ولایت هرات، به حق مردم این ولایت جفا کرده است.

جاوید فیصل گفت که به جز دو نامزد وزیر، تمامی نامزد وزیران امروز به مجلس معرفی خواهند شد.