وزارت دفاع نخستین جنگنده های آمریکایی را تحویل گرفت

  • انتشار: ۲۶ جدی ۱۳۹۴
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 12035

امریکا چهار طیاره جنگی بال‌ثابت از نوع A-29 را دیروز تحویل وزارت دفاع کشور داده است. این طیاره‌های ساخت امریکا و برازیل، چندکاره‌اند و می‌توانند به نیروی هوایی در پرتاب موشک به زمین و شناسایی اهداف نزدیک کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از جامعه باز، وزارت دفاع ملی دیروز گفته است که این طیاره‌ها قابلیت پرواز در هرنوع اقلیم و استفاده از سی‌وشش نوع سلاح‌های پیشرفته را دارند و با دوربین‌های کشفی نیز مجهز‌ند.

محمد‌اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت دفاع کشور از اضافه‌شدن چندین هواپیمای جنگی A-29 سوپر‌توکانو به نیروی هوایی کشورش سخن گفته بود. معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی، این طیاره‌ها را برای تقویت قوای هوایی و کنترل حریم فضایی کشور و سرکوب مخالفان مؤثر خواند.

بر‌اساس توافق کابل و واشنگتن، قرار بود تا ۲۰ طیارۀ A-29 در اواسط سال ۲۰۱۲ به قوای افغان تحویل شود، اما مناقشات حقوقی در قرار‌دادها، سبب تأخیر فراهم‌آوری آن شد. حالا توافق شده است که مجموعه طیاره‌های کمکی امریکا در سه مرحله به نیروهای امنیتی کشور تسلیم داده شود. چهار طیاره دیروز به وزارت دفاع تسلیم داده شد و مجموعه‌های دوم و سوم آن در ماه‌های مارچ و جون سال جاری به قوای هوای کشور تسلیم داده خواهند شد.

سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید برای تقویت نیروهای هوایی دو بیلیون دالر اضافی هزینه خواهد شد تا از حریم فضای کشور محافظت کند.

در همین حال شماری از پیلوت‌هایی که بعد از آموزش با این طیاره یک‌جا به نیروی هوایی کشور پیوسته‌ می‌گویند که ‌این طیاره‌ها در شرایط فعلی کشور و برای تأمین امنیت فوق‌العاده مؤثرن