وزارت انرژی و آب سه بانک خصوصی را به ارگان های قضایی معرفی کرد

  • انتشار: ۲۶ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 18065

وزارت انرژی و آب افغانستان، از معرفى سه بانک خصوصى داخلى که پروژه هاى بزرگ سدسازى را ضمانت کرده بودند، به ارگان هاى عدلى و قضايى خبر داد.

عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب گفته است که وزارت انرژى و آب، حدود پنج سال پيش قرارداد ساخت پروژه هاى بزرگ چون بند آبگردان المار در ولايت فارياب، بند برق مچلغو در ولايت پکتيا و بند آبگردان پاشدان در هرات را با شرکت هاى تطبيق کننده امضا کرده بود.

عظيمى درحاليکه از شرکت هاى تطبيق کننده و بانک هاى تضمين کننده نام نگرفت؛ اما گفت که این بانک ‌ها سه شرکت قراردادی را ضمانت نامه حسن انجام کار داده بودند.

وى افزود که اين شرکت ها مطابق قرارداد، کارها را انجام ندادند و با آنها فسخ قرارداد صورت گرفت، و اين شرکت ها جريمه نيز شده اند.

به گفته وى، اين پروژه هاى بزرگ زيربنايى مى باشد، پس از عقد قرارداد وزارت مطابق با قانون تدارکات، ١٥ درصد پول پيش را به اين شرکت ها پرداخته که ٢٠ ميليون دالر امريکايى مى شود و  ٢٠ ميليون دالر ضمانت نامه حسن انجام کار مى شود.

موصوف گفت که وزارت انرژى و آب، در يک سال گذشته اين مشکل را با شرکت هاى يادشده در ميان گذاشت و نيز از بانک هاى يادشده تقاضا کرده بود که اين مشکل را حل کنند؛ اما نتيجه نداد.

وى افزود که در يک ماه گذشته، اين وزارت طى مکاتيب رسمى، اين بانک هارا به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى کرده است.

عظيمى از وزارت عدليه، اداره، دادستانی کل و بانک مرکزى خواست که اين موضوع را با جديت بررسى کنند تا ٤٠ ميليون دالر که پول بيت المال مى باشد، برگردانده شود.