وزارت انرژی و آب سه بانک خصوصی را به ارگان های قضایی معرفی کرد

  • انتشار: ۲۶ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 18065

وزارت انرژی و آب افغانستان، از معرفى سه بانک خصوصى داخلى که پروژه هاى بزرگ سدسازى را ضمانت کرده بودند، به ارگان هاى عدلى و قضایى خبر داد.

عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب گفته است که وزارت انرژى و آب، حدود پنج سال پیش قرارداد ساخت پروژه هاى بزرگ چون بند آبگردان المار در ولایت فاریاب، بند برق مچلغو در ولایت پکتیا و بند آبگردان پاشدان در هرات را با شرکت هاى تطبیق کننده امضا کرده بود.

عظیمى درحالیکه از شرکت هاى تطبیق کننده و بانک هاى تضمین کننده نام نگرفت؛ اما گفت که این بانک ‌ها سه شرکت قراردادی را ضمانت نامه حسن انجام کار داده بودند.

وى افزود که این شرکت ها مطابق قرارداد، کارها را انجام ندادند و با آنها فسخ قرارداد صورت گرفت، و این شرکت ها جریمه نیز شده اند.

به گفته وى، این پروژه هاى بزرگ زیربنایى مى باشد، پس از عقد قرارداد وزارت مطابق با قانون تدارکات، ١۵ درصد پول پیش را به این شرکت ها پرداخته که ٢٠ میلیون دالر امریکایى مى شود و  ٢٠ میلیون دالر ضمانت نامه حسن انجام کار مى شود.

موصوف گفت که وزارت انرژى و آب، در یک سال گذشته این مشکل را با شرکت هاى یادشده در میان گذاشت و نیز از بانک هاى یادشده تقاضا کرده بود که این مشکل را حل کنند؛ اما نتیجه نداد.

وى افزود که در یک ماه گذشته، این وزارت طى مکاتیب رسمى، این بانک هارا به ارگان هاى عدلى و قضایى معرفى کرده است.

عظیمى از وزارت عدلیه، اداره، دادستانی کل و بانک مرکزى خواست که این موضوع را با جدیت بررسى کنند تا ۴٠ میلیون دالر که پول بیت المال مى باشد، برگردانده شود.