در واکنش به آنچه که در پارلمان روی داد

وزات خانه بی وزیر، به مدت شش ماه با سرپرست اداره خواهند شد

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 2941

برخی خبرها و شایعات از این نکته حکایت دارند که اعضای حکومت وحدت ملی، به دلیل آنچه که عدم همکاری پارلمان در رای دهی به وزرا خوانده شده، تلاش دارند تا اقدامی تلافی جویانه را انجام دهند.

تقریبا همه جناح ها و رهبران موثر در حکومت وحدت ملی، از کیفیت رای دهی به وزرا ناراضی هستند و معتقدند که اصلی ترین وزرای مورد حمایت آنها به کابینه راه نیافته اند.

این در حالی است که پارلمان نیز بلافاصله پس از پایان رای گیری در مورد وزرا، به رخصتی زمستانی رفته است.

گفته می شود که رهبران حکومت وحدت ملی به رئیس جمهور پیشنهاد کرده اند تا در مقابل این عمل پارلمان، در خلا عدم حضور نمایندگان در خانه ملت، با صدور یک حکم تقنینی، مدت سرپرستی را در وزارت خانه ها به شش ماه افزایش دهد و کاندید وزرای ناکام را حداقل به مدت ششماه به سمت سرپرستی وزارت خانه معرفی شده برای آن منصوب نماید.

همچنین گفته شده که رئیس جمهور برای بررسی این طرح و عواقب آن، از رهبران حکومت مهلت خواسته است.