وریماچ: روزهای آینده تصمیم در مورد برگزاری انتخابات و یا عدم برگزاری آن اعلام می شود

  • انتشار: ۳۱ ثور ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 22864

کمیسیون مستقل انتخابات حکومت را به وقت کشی در برگزاری انتخابات متهم کرده و می گوید، که هفتۀ آینده کمیسیون تصمیم نهایی اش را در مورد برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام می کند.

آریانا نیوز نوشته است، کمیسیون مستقل انتخابات معتقد است، پرداخت زودهنگام ۲۲۰ میلیون دالر از سوی حکومت و جامعه جهانی می تواند راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی همواره سازد.

امام محمد وریماج، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، “اگر تصامیم سر وقت برای پرداخت بودجه گرفته نشود، امکان برگزاری انتخابات در سال جاری کم است و هفتۀ آینده تصمیم نهایی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.”

کمیسیون مستقل انتخابات شدت جنگ را تهدید جدی در برابر انتخابات می داند و حکومت را به وقت کشی در برگزاری انتخابات متهم می کند، اما کاخ ریاست جمهوری حکومت را متعهد به پرداخت هزینۀ انتخابات پارلمانی می داند.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور می گوید، “هر وقت که آنها تقویم انتخابات را اعلام و مقدار پول را مشخص کنند، حکومت آن را تمویل خواهد کرد.”

اعضای مجلس نمایندگان از ۲ سال بدینسو خلاف قانون و بر اساس فرمان رییس جمهور به کار ادامه داده اند.

قبل از این نیز اتحادیۀ اروپا و اکثر کشورهای کمک کننده خواستار برگزاری زود هنگام انتخابات پارلمانی شده بودند.