واکنش ریاست اجرایی در مورد جنجال های تذکره ی برقی

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 35331

بعد از کشمکش در مورد توزیع تذکره های برقی در پارلمان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که تأخیر در توزیع تذکره‌های برقی در مرحله کنونی امر به‌جا و مطلوب می‌باشد. به این دلیل ‌که مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت مردم افغانستان است. این کار باید زمانی آغازگردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد.

کمیتۀ مختلط شورای ملی چندی پیش فرمان رییس جمهور در باره تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تآیید کرد، بربنیاد این قانون واژه های ملت و قوم در شناس نامه های برقی ذکر می شوند، اما اکنون شماری از نمایندگان تأیید این قانون را غیرقانونی می دانند و با آن مخالف اند. و از جانبی تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان، هرگونه گفت وگو در بارۀ قانون ثبت احوال نفوس و تصمیم کمیتۀ مختلط را پایان یافته می دانند.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به جنجال های ایجاد شده در مورد تذکره های برقی می گوید؛ اکنون بحث‌های مهمی در کشور جریان دارد. توزیع تذکره برقی به هویت‌ملی مردم افغانستان ارتباط دارد. این موضوع نباید باعث تفرقه مردم شود. بحث‌های کلان باید باعث اتحاد مردم گردد نه اختلاف. هرتصمیم در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و باعث وحدت و اتحاد بیش‌تر مردم گردد و مردم از آن حمایت و پشتیبانی نمایند. در این زمینه در کنار جنبه‌های حقوقی و قانونی مسئله نظریات مردم افغانستان نیز مهم است.

ریاست اجرایی در بیانیه خود گفته است؛ به حیث رییس اجرایی کشور طرف‌دار گفتگوی ملی در این زمینه هستم تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره‌های برقی و هویت ملی به دست آید.

در ادامه این بیانیه آمده است “آمادگی‌های لازم در زمینه توزیع تذکره‌های برقی از سوی حکومت گرفته شده بود. ولی نظریات و دیدگاه‌های مردم در این عرصه برای ما مهم است و تأخیر در توزیع تذکره‌های برقی در مرحله کنونی امر به‌جا و مطلوب می‌باشد. به خاطری‌که مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت مردم افغانستان است. این کار باید زمانی آغازگردد که مورد توافق اقوام و مردم افغانستان باشد.”

توزیع تذکره های برقی به دلیل اختلافات مدت های زیادی است که متوقف مانده است درج واژه افغان یکی از مواردی است که دو طرف قضیه بروی آن مشکل دارند.