وال‌استریت‌ژورنال: پروژه پروموت با 90 میلیون دالر فقط برای 55 زن افغانستان کار ایجاد کرده است

  • انتشار: ۲۴ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 47507

یک رسانه خارجی با اشاره به گزارش جدید سیگار از حیف و میل پول های اداره توسعه بین المللی آمریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته است که حدود 90 میلیون دالر آمریکایی فقط برای 55 زن در اداره های دولتی افغانستان کار ایجاد کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال در مورد کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا برای زنان نوشته است، بزرگترین برنامه برای زنان افغان که در سه سال گذشته حدود نود میلیون دالر هزینه برداشت، اصلاً به هدفش نرسیده است.

وال استریت ژورنال به نقل از گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته است که این برنامه، زمینه های کاری را تنها برای پنجاه و پنج زن در اداره های حکومتی افغانستان فراهم کرده است.

به باور سیگار، اداره انکشاف بین المللی امریکا اهدافش را در افغانستان به کنُدی پیش برده و پول مالیه دهنده گان امریکا را با خطر روبرو ساخته است.

برنامه توانمند سازی زنان افغان تحت نام “Promote” برای رشد زنان در عرصه های عمومی، خصوصی و جامعه مدنی برای پنج سال تنظیم شده بود.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که هدف این بود تا دو هزار و یک صد زن از طریق برنامه توانمند سازی زنان شامل اداره های حکومتی شوند اما تنها پنجاه و پنج زن از طریق این برنامه صاحب کار دولتی در افغانستان شده اند.

گفته می شود این پروژه با نظر رولا غنی همسر رئیس جمهور اجرا می شده است. خانم غنی گفته است بیشتر این پول این پروژه به جیب قراردادی های آمریکا رفته است