والی بلخ: مردم افغانستان دوباره فریب شعار کاذب ستون پنجم داخل نظام را نمی خورد

  • انتشار: ۱ قوس ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 33587

عطا محمد نور والی بلخ در پیامی گفته است که ستون پنجم داخل نظام حرکت هایی را انجام دادند که مخالف اولویت های مردم بوده است و به همین دلیل مردم افغانستان حاضر نیست که دوباره زیر شعار کاذب و بهانه های واهی امنیت و ثبات خود و کشور را با خطر مواجه کند.

روز گذشته (سه شنبه) در همایش یک روزه ای زیرنام “شکوه ایستادگی در خزان توطئه‌ها” به هدف اعلام حمایت از عطامحمد نور والی بلخ با حضور ده‌ها تن از چهره‌های برجسته سیاسی و جهادی کشور در کابل برگزار شد.

در این محفل نماینده عطا محمد نور والی بلخ پیام وی را قرائت کرد در پیام آقای نور گفته شده است “اولویت های زیادی وجود داشت ودارد که بایستی به آن رسیدگی لازم صورت می گرفت تا در این وضعیت موجود به سود مردم افغانستان تغییراتی به وجود آورده می شد. اما آنچه از سوی ستون پنجم داخل در نظام به مشاهده رسیده است، درست حرکت هایی بوده که  در جهت مخالف این اولویت هابه حرکت آمده است. از این رو ملت ومردم شریف ما حاضر وآماده نیستند تا دیگر زیر شعار های کاذب و بهانه های واهی، امنیت وثبات خود وکشور خود را در معرض خطر قرار دهند.”

در بخشی از پیام والی بلخ آمده است که “همه روزه پدران ومادران زیادی چه درد می کشند و روزانه به شمار خواهران بیوه وبه فرزندان یتیم ما افزوده می شود! اما این را نیز خوب می دانم که این صبرحدی دارد، واین حوصله هم مرزی!… فرقی نمی کند که ملت ما به دستان کثیف دشمنان شان کشته می شوند ویا هم در اثر توطئه، دسیسه و نالایقی و بی کفایتی همه روزه قربانی می دهند. هر کسی که سبب ریختن خون مردم ما گردد، نزد مردم ما به محاسبه کشانده خواهد شد، محاسبه ملتی که در برابر هیچ زور گویی سرخم نکرده است.”

والی بلخ می گوید؛ شما همه شاهد بودید که اخیرا چه رسوایی ای از داخل وزارت داخله کشور بیرون شد، رسوایی ای که صریح ترین آپارتاید را از زبان شخص اول به اصطلاح مملکت باز گو می نمود. کلماتی که شاید از دهن صهیونست ها، نژاد پرستان افریقای جنوبی عصر تبعیض، و در هیچ فرهنگی به این صراحت وجود نداشته باشد. شما قضاوت کنید که مگر این به همین سادگی و تصادفی است؟ چرا از قربانی هایی که در هلمند و سایر ولایات روزانه تابوت شده به خانه های شان می روند یک چنین ترکیبی پرسیده نی شود؟… یک قطعه ضد شورش اهمیت دارد و یا ساختن یک قطعه برای قطع حملات انتحاری وصد ها سوال دیگر! قضاوت به شما ملت افغانستان!

همه این امور برای مشتعل ساختن جنگ در کشور میان اقوام باهم برادر این کشور به راه انداخته شده است و بس…اما کور خوانده اند؛ چون ملت ما بیدار است و فریب این دسایس را نمی خورد.