واقعیت فراموش شده

  • انتشار: ۲۳ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 38204

عده ای از افراد در کشورهای اسلامی و جهان سوم، هرچه انسانیت و خیر و نیکی و خوبی که در جهان وجود دارد را برای غرب، بر می شمارند. البته قلمرو های غرب، در شرق را هم شامل می شود.

در مقابل، بدی ها، عقب ماندگی ها و بدبختی ها را به مسلمانان وبالاتر از آن به آموزه های اسلام، نسبت می دهند.

بیاییم از مطلق نگری و یک سان دیدن و یک سان قضاوت کردن، دست برداریم، آموزه های اسلامی چون آسمانی هستند و خداوند، مقتضیات احوال بندگانش را بهتر از هرکسی درک می کند، مشکلی ندارد، اما مسلمین در فهم آن دچار تناقض و بدفهمی شده اند و بر اساس آن بد عمل کرده اند.

اما مکتب های به وجود آمده توسط فهم های ناقص بشری از اول دچار مشکل هست، ضمن این که اعمال همین غربی ها در طول تاریخ، بر سلطه طلبی، استعمار و غارت منابع کشورهای غیر غربی استوار بوده، آسمان خراش های لندن از غارت سه صد و پنجاه ساله ی منابع هندوستان سر برآورده، آسمان خراش های نیویورک و شهرهای آمریکا از غارت منابع آفریقا و فروش و تجارت برده، بالا رفته اند و…

در افغانستان هم آمریکایی ها به قصد تقرُّب الی الله، نیامده اند، چرا کار معدن مس عینک تعطیل است؟ چرا معدن آهن حاجی گگ که هندوستان،برنده ی مزایده شده بود، شروع به کار نکرده؟ نفت سر پُل چه شد؟ چرا در درازای هفده سال هیچ کارخانه ی تولیدی معتنابه راه اندازی نشده؟ چون آمریکایی ها نمی خواهند منافع حاصل از این موارد، به جیب دیگران سرازیر شود.

طالب و داعش هم که سگ دست آموز آمریکا هستند و طبق میل همان ها عمل می کنند.

محمد اکبری علامه