هیئت شورای امنیت سازمان ملل امروز با سران حکومت وحدت ملی دیدار می کنند

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 35545

هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر روز گذشته (شنبه) به کابل رسید و قرار است این هیئت امروز با مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی دیدار کند. از هدف‌های اصلی این سفر، بررسی وضعیت امنیتی کشور و گفتگو روی چالش‌های موجود گفته شده است.

این سفر چند روز پس از آن صورت گرفت که مک‌مستر، مشاور امنیت ملی امریکا در یک نشست ویژه در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد و گفته‌های او مورد استقبال نماینده‌ی روسیه در سازمان ملل، قرار گرفت.

هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل آمده است و قرار است که این هیأت اوضاع افغانستان را بررسی کند و یافته‌های خود را به جلسه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش بدهد.

رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیپلومات‌های ارشد نمایند‌گی‌های اعضای دایم شورای امنیت در سازمان ملل متحد در ترکیب هیأت هستند، بانو نیکی هیلی، نماینده‌ی دایم امریکا در سازمان ملل متحد نیز در ترکیب هیأتی که به کابل آمده است، حضور دارد.

این هیأت با رییس جمهور، رییس اجرایی و دیگر بلندپایه‌گان در کابل نیز دیدار می‌کند.

اما به رغم حضور افغانستان در دستورکار شورای امنیت سازمان ملل متحد، علت‌های دوام جنگ افغانستان و پیچیده شدن بحران در کشور ما، مورد بحث و بررسی جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفته است.