همگرایی کلیدی ترین اثر اجلاس رادیو و تلویزیون های اسلامی است

  • انتشار: ۲۷ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 25680

به گزارش ستاد خبری نهمین اجلاس رادیو و تلویزیون های اسلامی، مجتبی تونه ای با اشاره به تاثيرگذاری این اجلاس در سطح بین المللی اظهار کرد: همگرايی، كليدی ترين اثر اين اجلاس است بنابراین لازم است در دنيای كنونی كه نظام سلطه در سپهر رسانه ای به دنبال غلبه تفكر مادی گرايی است و با ابزارهای مختلف، همسو با ترويج انديشه و ادبيات خود به تخريب رسانه های ارزشی و اسلامی مي پردازد در اين سو رسانه های ارزش مدار اسلامی با وحدت خود، هژمونی رسانه ای را تشكيل دهند و با آرايش رسانه ای خود، تقويت كننده انديشه های ناب اسلامی و تضعيف كننده آموزه های استكباری باشند.

وی افزود: از سوی ديگر ايجاد فضای رقابتی يكی از مزايای اين اجلاس به شمار می رود كه طبيعتا به ارتقای كيفی آثار اعضای اجلاس كمك شايانی مي كند.

مدیر رادیو معارف با بیان اینکه مهمترين هدف اجلاس راديو و تلويزيون های اسلامی احيای تمدن اسلامی است خاطرنشان کرد: نظام سلطه استكباری و صهيونيستی با تمام توان خود در صدد تخريب هويت و فرهنگ اسلامی و به دنبال پروژه اسلام هراسی است تا چهره رحمانی اسلام را مخدوش كند و مسلمانان را خشونت طلب، افراطی و تروريست نشان دهد.

وی ادامه داد: از ديگر سو با تاسيس شبكه های ماهواره ای ضد دين، به تضعيف مبانی اعتقادی جوانان رو آورده و با القاء شبهات اعتقادی، برنامه ريزی بلند مدتی برای رسيدن به اهداف خود دارند.

تونه ای گفت: شايسته است اعضای اين اتحاديه در كنار آسيب های اجتماعی و سياسی، به تهديدهای اعتقادی رسانه های معاند توجه ويژه داشته باشند و با برنامه ريزي جامع و تقسيم وظايف هر رسانه، پاسخ های متقن، مستند، مستدل و اقناعی به اين شبهات بدهند.