همکاری حکومت با شاخه جدا شده طالبان

  • انتشار: ۳۰ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 25757

در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حکومت افغانستان از طریق فراهم آوری سلاح، فراهم آوری جواز عبور و شراکت اطلاعات استخباراتی برای شاخۀ انشعابی طالبان کمک می کند تا آنان در برابر تندروان داعش بجنگند.

نیویورک تایمز نوشته است که جنگ بین فرقه های مختلف طالبان تازگی ندارد، اما بر اساس گزارش این روزنامه، ، آنچه سابقه ندارد بهره برداری حکومت افغانستان از یک جناح طالبان می باشد.

در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده است که اقدام حکومت افغانستان، تا اندازۀ ای موفقیت را در ساحاتی که قبلاً نیرو های دولتی ناکام بودند، به بار آورده است , به ویژه در ولایت هلمند که به گفته نیویورک تایمز، طالبان ۹۰ در صد از آن را تحت کنترول دارند.

در این گزارش از شهر گرشک به عنوان مثال یاد شده است که بعد از درگیری بین دو جناح مختلف طالبان، حال بیشتر ساحات آن تحت کنترول حکومت می باشد.

نیویارک تایمز می گوید که این فرقه جدا شده از طالبان، حامیان ملا محمد رسول اند که بعد از کشته شدن ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، در سال ۲۰۱۵ از گروه اصلی جدا شدند.

گزارش حاکی است که این گروه از ملا اختر محمد منصور، جانشین ملا عمر که او نیز توسط هواپیمای بدون سرنشین امریکایی در پاکستان کشته شد، ناراحت بودند، زیرا او مرگ ملا عمر را برای دوسال پنهان کرده بود.

پس از کشته شدن ملا منصور، هبت الله آخوند زاده، جانشین منصور شد و او سراج الدین حقانی، رهبر شبکۀ حقانی را به حیث معاون خود بر گزید، اقدامی که به نوشتۀ نیویورک تایمز، موجب نارضایتی حامیان ملا رسول شد.

پس از کشته شدن ملا منصور، هبت الله اخوند زاده رهبر طالبان شد و او سراج الدین حقانی را معاون خود برگزید، انتخابی که موجب خشم بیشتر حامیان ملا رسول گردید.

پس از کشته شدن ملا منصور، هبت الله اخوند زاده رهبر طالبان شد و او سراج الدین حقانی را معاون خود برگزید، انتخابی که به نوشتۀ نیوریاک تایمز موجب خشم بیشتر حامیان ملا رسول گردید

مقام های حکومتی در هلمند علناً هر نوع حمایت از این گروه جدا شده را رد می کنند، اما چند منسوب پولیس به نیویورک تایمز تایید کردند که حکومت، مجروحین درگیری بین دو جناح طالبان را در گرشک به شفاخانه ها انتقال داده اند.