همسایه خوب

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 108110

در آتش سوزی بندر ابو نصر فراهی مثل بندر اسلام قلعه باز هم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران به کمک افغانستان شتافت.

اینها درس بزرگ برای افغانستان است که بر اساس اصل احترام متقابل و حسن همجواری، سیاست تنش زدایی و اعتماد سازی با همسایه ها تعامل نماید.

اکنون نیز جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که بر حفظ دستاوردهای اساسی مردم افغانستان، رعایت اصول قانون اساسی و حفظ روند مردم سالاری تاکید دارد.

افغانستان در سیاست خارجی خود باید مستقل تصمیم بگیرد و تحت تاثیر سناریو سازی های قدرت های بیگانه قرار نگیرد.

منافع ما با همسایه ها در موارد بسیار، مشترک است؛ بنابراین، باید از مجاری دیپلوماتیک، مشکلات را حل کنیم و بر دوستی و همگرایی بیفزائیم.

دکتر عبدالطیف نظری