هفت حزب از لیست احزاب سیاسی کشور حذف شد

  • انتشار: ۱۴ اسد ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 67921

نام‌ هفت حزب از فهرست احزاب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه‌ کشور حذف شده است.

به نقل از اطلاعات روز، این روزنامه به سندی دست یافته که نشان می‌دهد نام‌های هفت حزب از فهرست احزاب سیاسی ثبت‌شده در وزارت عدلیه‌ی کشور حذف شده است.

«حزب حقیقت» به رهبری شاه‌ولی کریم‌زوی، «حزب اعتدال ملی» به رهبری محمد جمیل، «حزب حرکت ملی افغانستان» به رهبری دوکتور وحیدالله ناصری، «حزب عصر ما» به رهبری مولوی عبدالرحمن رحمانی، «حزب صدای مردم» به رهبری انجنیر شیرولی وردک، «حزب نخبگان مردم افغانستان» به رهبری عبدالحمید جواد و «حزب اجماع ملی جوانان» به رهبری مرحیدر افغان‌زاده احزابی اند که از فهرست احزاب سیاسی وزارت عدلیه حذف شده اند.

براساس این سند، احزاب یادشده برای تمدید جواز به وزارت عدلیه مراجعه نکرده و به این دلیل اسم آن‌ها از فهرست احزاب سیاسی حذف شده است. در کنار آن نمایندگی‌های این احزاب در ولایات نیز فعالیت ندارد.

گفتنی است، براساس معلومات درج‌شده در وبسایت وزارت عدلیه، ۷۴ حزب سیاسی نزد این وزارت ثبت بوده که با حذف هفت حزب سیاسی از فهرست، شمار احزاب سیاسی ثبت‌شده به ۶۷ حزب می‌رسد.