هشدار پدرام در مورد خودمختاری بدخشان

  • انتشار: ۲۴ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 41864

عبداللطیف پدرام نماینده پارلمان در میان جمعی از هوادارانش در بدخشان هشدار داد که اگر رئیس جمهور یه نفاق افنکنی و توزیع شناسنامه های برقی با درج واژه افغان ادامه دهد، مردم بدخشان مستقل و خود مختار اعلام خواهد کرد.

عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در میان جمعی از هوادارانش در این ولایت گفت که اگر حکومت به نفاق افگنی و توزیع شناس نامه های برقی ادامه بدهد یک بدخشان مستقل و حکومت خود مختار ایجاد خواهد کرد.

او گفت که اگر این روند را حکومت متوقف نسازد، نماینده های مردم بزور متوقف خواهند ساخت و بدخشان مستقل و خود مختار در برابر حکومت ایجاد می نمایند.

توزیع تذکره های برقی با درج واژه افغان مهمترین دلیل اختلاف بین دو قشر از مردم و سیاستمداران شده است.

آقای پدرام پیش از این هشدار داده بود که اگر رئیس جمهور بر توزیع این تذکره ها اصرار کند، وی نیز با هوادارانش خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان خواهد شد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز پیش از این، اقدام رئیس جمهور غنی در مورد توزیع این نوع تذکره ها را نامشروع خواند و توزیع این تذکره ها را دعوت به بحران خواند.

آقای عبدالله گفت که توزیع تذکره های الکترونیک اولویت ندارد. وی اضافه کرد که توافق در سطح مسئله توزیع شناسنامه های برقی در سطح حکومت وجود نداشته است و این تصمیم اساس و بنیاد ندارد.