هشدار وزارت داخله به حامیان مجرمین تحت پیگرد این وزارت

  • انتشار: ۲۰ جدی ۱۳۹۷
  • سرویس: تیتر 2
  • شناسه مطلب: 52252

وزارت امور داخله کشور هشدار داده، کسانی که برای آزادی جنایتکاران واسطه شوند و به هر نحوی از آنان حمایت کنند، نامشان در فهرس افراد تحت پیگرد این وزارت قرار گرفته و با آنها برخورد شدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اطلس، در اعلامیه این وزارت امده که: “آن‌هایی که برای رهایی جنایت پیشه‌گان از بند پولیس تیلفون می‌کنند، واسطه می‌شوند و یا بخاطر ایجاد سپر حفاظتی با بهره‌گیری و تحریک احساسات قومی، سمتی و غیره مردم را تحریک می‌نمایند، بدانند که وزارت امور داخله متوجه آنها است و با این کار خویش دانسته و یا نادانسته خود را شامل هرم جرم می‌سازند.”

وزارت امور داخله کشور در این اعلامیه تاکید می کند که:”آنچه ما دریافتیم اینست که منافع پولی و سرمایه‌یی که ریشه در شبکه‌های جرمی دارد در خطر افتیده است. اگر می‌خواهید در فهرست زیر پیگرد داخل نشوید، خودتان را از هرم جرم دور نگه دارید.”

گفتنی است که در پی اصلاحات جدید وزارت امور داخله پس قرار گرفتن امرالله صالح به حیث سرپرستی این وزارت، فهرست هایی از افراد تحت تعقیب پولیس منتشر شده و از مردم خواسته شده تا برای پیدا کردن این مجرمین با پولیس همکاری کنند.