هشتم مارچ و فرشته ایی به نام زن و مادر!

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37901

آن موجود فرشته گونه به نام زن همان مادر ايست كه پيامبر (ص) گفت: ( الجنة تحت اقدام الامهات )؛ و او همان خواهر و همسر و دختريست كه نام زن بر او نهاده شده است.

هر كدام از اين نامهاي مقدس و ويژگي هاي زن، بار معنوى و ويژه خود را دارد، و دركل ؛ بايد گفت همين زن است كه از دامن او مرد به كمال و معراج و معنويت و به اوج وقله  انسانيت مي رسد، و نيز به يمن  وجود زن است كه جهان هستى ما، سيال و روان و جارى و مواج است.

و هر روز و هر لحظه تولد دخترى در جهان؛ بشارت ازتشكل خانواده جديدى را نويد مي دهد و همچنان خانه به وجود و تولد او رنگين گشته و آرامش مي يابد.

و او همان است كه در بهشت جان هر انساني، محبت و مودت و رحمت و عشق و شور مي آفريند و در جام وجودش شراب عشق را مي ريزد  .

و چه زيبا قرآن مي فرمايد: ( و من آياته ان خلق لكم ازواجا من انفسكم لتسكنو االيها و جعل بينكم مودة و رحمة )؛ خلقت وى از آيات ونشانه هاي ما است ، و او از جان شما براى آرامش خاطر شما آفريده شده است، تا وى پيام آور سكون و مودت و رحمت و عشق در كوره جسم و بهشت جان شما باشد.

آري! بخشش اين هديه الهى براى مردمى است كه صاحبان فكر و فرهنگ و فرهيختگى و شعور باشند.

حضور زيباي اوست كه جانها را حيات مي بخشد  و تن ها را مي پوشاند و لباس پيكر و جان آدمى مي شود كه؛ خدا فرمود: (هن لباس لكم و انتم لباس لهن) او لباس شما هست و شما لباس او و تو خوب بيانديش كه چگونه لباست را نگهباني  مي كنى؟

مواظب باش در اينكه مبادا لباست الوده و كثيف شود! مبادا كهنه گردد! مبادا دست ناپاك ديگران نظافت و طهارت لباست را آلوده نمايد! مبادا اين لباس چروك و كرنج داشته باشد! و سرانجام اينكه مبادا اين لباس را ديگري بپوشد!  هان مبادا كه از آن لباس غافل شوى!

و مبادا كه غبارغم و كدورت بر رخسار همچون گلى مانند او بنشيند كه على (ع) فرمود: (المرئة ريحانة فليست بقهرمانة ) او قهرمان ميدان هاى كشتى كج و راست و وزنه بردار و بكس نيست،  او همچون برگهاى نازك شقايق و لاله و گلاب هستى است كه در تردامنى و آزار وروح شكننده ى او ، فرود مهربانانه قطره شبنم هم سنگين است و كفايت مي كند.

آرى، چه رسد به تازيانه سياه و شلاق و شكنجه ى متعفن طالب و داعش و جاهل و متعصب و رجال خرفت و عارى از شعر و شعور و احساس و هنر و مروت و مردانگى!

بدون شك او نه فرمانده جنگ است و نه قاضى قطع دست، و نه سنگ به دست، سنگسار و رجم  و نه هم كارگر ميدان هاى آسفالت و سنگ شكن خيابان هاى خلوت شبانه!

و او خالق و پرورش دهنده ى احساس است و شعور ، و سازنده ى مهر است و مهربانى ، و مودت است و رحمت، جنباننده ى عشق است و حرمت و سلسله جنبان عرفان است و طهارت، كه خداوند(ج) فرمود: (يا مريم ان الله اصطفاك و طهرك على نساء العالمين)؛ مريم خدا تو را در پاكى الگوي زنان آفريد و بر همه ى زنان عالم سرورى و برترى داد. و تو پروردگار خويش را بخوان و به پيشگاه او به خاك سجده كن و با راكعان درگاه او ركوع فرما!

دريغا! كه او هميشه مورد سوء استفاده هرزگان سفله و توهين و تحقير رجال خودخواه، مورد توبيخ و ملامت و عامل انحراف آدم، در جوامع عقب افتاده و خالى از شعور و عاطفه و مروت و جوان مردى و افراطيت و سنگ دلى عالم قرار گرفته است!

مصباح هراتی