هشتم مارچ و فرشته ایی به نام زن و مادر!

  • انتشار: ۱۷ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37901

آن موجود فرشته گونه به نام زن همان مادر ایست که پیامبر (ص) گفت: ( الجنه تحت اقدام الامهات )؛ و او همان خواهر و همسر و دختریست که نام زن بر او نهاده شده است.

هر کدام از این نامهای مقدس و ویژگی های زن، بار معنوى و ویژه خود را دارد، و درکل ؛ باید گفت همین زن است که از دامن او مرد به کمال و معراج و معنویت و به اوج وقله  انسانیت می رسد، و نیز به یمن  وجود زن است که جهان هستى ما، سیال و روان و جارى و مواج است.

و هر روز و هر لحظه تولد دخترى در جهان؛ بشارت ازتشکل خانواده جدیدى را نوید می دهد و همچنان خانه به وجود و تولد او رنگین گشته و آرامش می یابد.

و او همان است که در بهشت جان هر انسانی، محبت و مودت و رحمت و عشق و شور می آفریند و در جام وجودش شراب عشق را می ریزد  .

و چه زیبا قرآن می فرماید: ( و من آیاته ان خلق لکم ازواجا من انفسکم لتسکنو االیها و جعل بینکم موده و رحمه )؛ خلقت وى از آیات ونشانه های ما است ، و او از جان شما براى آرامش خاطر شما آفریده شده است، تا وى پیام آور سکون و مودت و رحمت و عشق در کوره جسم و بهشت جان شما باشد.

آری! بخشش این هدیه الهى براى مردمى است که صاحبان فکر و فرهنگ و فرهیختگى و شعور باشند.

حضور زیبای اوست که جانها را حیات می بخشد  و تن ها را می پوشاند و لباس پیکر و جان آدمى می شود که؛ خدا فرمود: (هن لباس لکم و انتم لباس لهن) او لباس شما هست و شما لباس او و تو خوب بیاندیش که چگونه لباست را نگهبانی  می کنى؟

مواظب باش در اینکه مبادا لباست الوده و کثیف شود! مبادا کهنه گردد! مبادا دست ناپاک دیگران نظافت و طهارت لباست را آلوده نماید! مبادا این لباس چروک و کرنج داشته باشد! و سرانجام اینکه مبادا این لباس را دیگری بپوشد!  هان مبادا که از آن لباس غافل شوى!

و مبادا که غبارغم و کدورت بر رخسار همچون گلى مانند او بنشیند که على (ع) فرمود: (المرئه ریحانه فلیست بقهرمانه ) او قهرمان میدان هاى کشتى کج و راست و وزنه بردار و بکس نیست،  او همچون برگهاى نازک شقایق و لاله و گلاب هستى است که در تردامنى و آزار وروح شکننده ى او ، فرود مهربانانه قطره شبنم هم سنگین است و کفایت می کند.

آرى، چه رسد به تازیانه سیاه و شلاق و شکنجه ى متعفن طالب و داعش و جاهل و متعصب و رجال خرفت و عارى از شعر و شعور و احساس و هنر و مروت و مردانگى!

بدون شک او نه فرمانده جنگ است و نه قاضى قطع دست، و نه سنگ به دست، سنگسار و رجم  و نه هم کارگر میدان هاى آسفالت و سنگ شکن خیابان هاى خلوت شبانه!

و او خالق و پرورش دهنده ى احساس است و شعور ، و سازنده ى مهر است و مهربانى ، و مودت است و رحمت، جنباننده ى عشق است و حرمت و سلسله جنبان عرفان است و طهارت، که خداوند(ج) فرمود: (یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک على نساء العالمین)؛ مریم خدا تو را در پاکى الگوی زنان آفرید و بر همه ى زنان عالم سرورى و برترى داد. و تو پروردگار خویش را بخوان و به پیشگاه او به خاک سجده کن و با راکعان درگاه او رکوع فرما!

دریغا! که او همیشه مورد سوء استفاده هرزگان سفله و توهین و تحقیر رجال خودخواه، مورد توبیخ و ملامت و عامل انحراف آدم، در جوامع عقب افتاده و خالى از شعور و عاطفه و مروت و جوان مردى و افراطیت و سنگ دلى عالم قرار گرفته است!

مصباح هراتی