هر ولایت افغانستان برای خودش حکمرانی جداگانه پیدا کرده است

  • انتشار: ۲۷ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 104598
افغانستان

معاونین ریاست جمهوری فقط در “پایتخت” اشتغال ذهن و وظیفه دارند که آب کدام منطقه از سطحش پایین زده و یا مرکز گرمی کدام بخش کابل از کار افتاده و ادویه را دکان داران از کجا فرمایش میدهند،بنابراین هر ولایت افغانستان برای خودش حکمرانی جداگانه پیدا کرده، متاسفانه خاکریز قندهار؛ چندین ماه است در محاصره طالبان است،حتی مواد غذایی به شکل قاچاق به مردم رسانده می شود، ملت هم درگیر تحلیل این هستند که چرا حسنا پس شد، چرا حمیرا جای رنگینه تکیه نزد.؛به همین خاطر است که گفتمان جمهوریت در حال افول است.

دکتر بتول سید حیدری