هایدگر و مسأله یهود

  • انتشار: ۲۰ حوت ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 37993

عده ای هایدگر فیلسوف آلمانی را به دلیل مواضع ضد یهودی اش محکوم می کنند اما هنگامی که از آنها مطالبه دلیل می شود در نهایت به یک توتولوژی می رسیم: موضع او نسبت به یهودیان بد است چون موضع او نسبت به یهودیان بد است.

دلیل همان مدعاست.اما چرا هایدگر نسبت به یهودیان بدبین بود؟ به طور خلاصه و صرف نظر از مباحث هستی شناختی، هایدگر معتقد بود هدف یهودیت دستیابی به سلطۀ جهانی به یاری توطئه ها و تمهیدات مخفیانه و قدرتمند است.

اکنون که چیزی حدود نیم قرن از مرگ هایدگر و قریب به هشتاد سال از زمانی که این حرف را گفته می گذرد دیگر هیچ شک و تردیدی برای ما باقی نمانده که هیولای سلطه در فکر فتح جهان در تمامیت آن است و اسرائیل در متن این جریان همچون نیروی پیشتاز و نیز موتور محرک سلطه عمل می کند.

اکنون زمان آن رسیده که بار دیگر به عمق موضع گیری فکری هایدگر در قبال یهودیان نظر کنیم. همه مشکل ما از زمانی آغاز می شود که موضع هایدگر را فارغ از تحلیلهایش در ذات خود مذموم بدانیم، امری که در تفکر از پایه بی معناست.

خلیل صدرا