نیکلسون: در حال حاضر اداره جنگ در افغانستان به دست نیروهای این کشور است

  • انتشار: ۱ سنبله ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 46504

جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ضمن موفق خواندن استراتژی آمریکا برای افغانستان، گفت که در حال حاضر اداره کامل جنگ در افغانستان به دست نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور است.

جنرال جان نیکلسون که شب گذشته از کنفرانس خبری با خبرنگاران در آمریکا صحبت می کرد، گفت که توانمندی نیروهای افغانستان به ویژه افزایش شمار کماندوها و تقویت ظرفیت نیروهای هوایی افغانستان دستآوردی است که دال بر کارآیی استراتژی امریکا در افغانستان است.

آقای نیکلسون گفت که در حال حاضر پیشبرد و ادارۀ کامل جنگ در افغانستان، به دست نظامیان افغانستان بوده و به گفتۀ وی نیروهای هوایی افغان نیز بیش از نصف عملیات و حملات هوایی را انجام می دهند.