نیکلسون: برای پوشش قرار دادن مناطق بیشتری در افغانستان برنامه هایی تطبیق می شود

  • انتشار: ۲۱ جدی ۱۳۹۶
  • سرویس: تیتر 1
  • شناسه مطلب: 35456

جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان گفته است که نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با گروه داعش در بخش های مخلتف کشور تدابیر تازه امنیتی روی دست گرفته است و برای تحت پوشش قرار دادن مناطق بیشتر در افغانستان برنامه های روی دست است که در جریان سال جاری میلادی تطبیق خواهد شد.

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای گفته است که جنرال جان نیکولسن، فرمانده نیروهای خارجی مأموریت حمایت قاطع در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بر تعهد همکاران بین المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا برای تحکیم ثبات سیاسی در افغانستان تأکید ورزیده گفت که روند مبارزه با گروه های تروریستی به خصوص گروه داعش، با قاطعیت بیش از پیش، ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه آمده “وی ضمن اعلام آمادگی کامل نیروهای مأموریت حمایت قاطع برای مبارزه با هراس افگنی در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان گفت که نابودی داعش و مبارزه قاطعانه با این گروه تروریستی یکی از اولویت های نیروهای خارجی مستقر درافغانستان است.

آقای نیکولسن از تدابیر تازه نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی کشور برای مبارزه با گروه داعش در بخش های مخلتف کشور خبر داده گفت برای تحت پوشش قرار دادن مناطق بیشتر درافغانستان برنامه های روی دست است که در جریان سال جاری میلادی تطبیق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای استقرار بخشی از نیروهای امنیتی کشور در ساحات آسیب پذیر مناطق مرکزى فرصت خوبى در پيش رو است گفت؛ رسیدگی به این مطالبه مردم را در مشوره با وزارت های دفاع و داخله افغانستان بررسی می کند.

فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع با اشاره به کنفرانس وارسا و پالیسی جدید ایالات متحده امریکا در منطقه به خصوص افغانستان و افزایش کمک های جامعه بین المللی تا مرز پنج میلیارد دالر گفت که این موارد مسیر جدیدی از همکاری های دوجانبه بین افغانستان و شرکای بین المللی آن را فراهم کرده است.

در این دیدار نیز دانش عملکرد نیروهای خارجی و همچنین هماهنگی بین نیروهای خارجی و سربازان امنیتی کشور را در مقابله با دشمنان مردم افغانستان ستودنی خوانده و آن را نشانه روشنى از تعهدات مشترک جامعه جهانی و دولت افغانستان برای مبارزه با هراس افگنی عنوان کرد.