نیاز افغانستان برگشتن به اداره موقت نیست بلکه تقویت نظام جمهوریت است

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 104439
افغانستان

سخن گفتن از حکومت موقت برای مردم افغانستان تداعی کننده ی شکست و گیر ماندن در چرخه ای باطل است. نیاز افغانستان برگشتن به اداره ی موقت نیست بلکه بهبود بخشیدن و تقویت نظام جمهوریت است. افغانستان بارها حکومت موقت را تجربه کرده است و نیازی برای برگشت به آن را نمی بیند. افغانستان راه درازی را در این ۱۹ سال پیموده اند و نمی خواهد این مسیر را دوباره بپیماید بلکه می خواهد به پیش حرکت کند.

حمایت از جمهوریت حمایت از اشخاص نیست، بلکه حمایت از ساختاریست که نتیجه ی قربانی های بیشمار مردم افغانستان است. همه میدانیم افغانستان و جامعه ی بین المللی هزینه های سنگین برای ایجاد این نظام پرداخته است.

هم چنین باید بپذیریم مشکلات و کوتاهی های زیاد در سیستم جمهوریت وجود دارد که باید اصلاح و بهبود یابد. ما دفاع از جمهوریت را باید در چهارچوب دفاع از سیستم نگاه کنیم نه در محور شخص. بنا براین بزرگترین رسالت مردم افغانستان، سیاست مداران و جامعه ی مدنی این است که دوباره به گذشته بر نگردیم ، بلکه بر حفظ دستاوردها و افزودن بر آن تلاش کنیم. بهترین گزینه این خواهد که برای حفظ جمهوریت و بهبود آن تلاش کنیم.

ریحانه آزاد – وکیل پارلمان