نگرانی پارلمان از بلاتکلیفی کابینه

  • انتشار: ۲۴ حوت ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 3201

قرار است رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی، در ۲۴ ماه مارچ سال جاری به امریکا سفر کنند و این سفر در حالی صورت می گیرد که هسته اصلی حکومت وحدت ملی ناقص است.
هسته اصلی حکومت همان کابینه ای است که پس از شش ماه، هنوز هم از معرفی آن به مجلس نمایندگان خبری نیست. تاخیر در معرفی نامزد وزرای کابینه، اعضای مجلس نمایندگان را به شدت نگران کرده است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان ابراز نگرانی می کنند که رهبران حکومت وحدت ملی اعضای باقی مانده کابینه را قبل از سفرشان به امریکا معرفی نخواهند کرد.

عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت: تاهمین اکنون هیچ گونه فهرستی از سوی حکومت به مجلس نمایندگان مواصلت نکرده است و از همین رو، احتمال آن می رود که معرفی کابینه تا بعد از سفر رهبران حکومت به امریکا، به تاخیر افتاده است.
این عضو مجلس نمایندگان افزود: با آغاز کار مجلس نمایندگان، دوره کاری سرپرست ها در راس وزارت خانه ها به اتمام رسیده و حالا دیگر فعالیت این وزارت خانه ها با حضور سرپرست ها غیرقانونی است.
به گفته آقای زازی؛ شرایط کنونی و وضعیت نامناسب اقتصادی و امنیتی، ایجاب می کند که باید معرفی زودهنگام اعضای باقی مانده کابینه در اولویت کاری رهبران حکومت قرار گرفته و قبل از سفرشان به امریکا، هسته بزرگ کابینه معرفی شوند.
وی سفر رهبران حکومت را به امریکا، بدون تکمیل کردن کابینه ناقص خوانده و ابراز ناامیدی کرد که چندان تاثیر در وضعیت افغانستان نخواهد داشت.
ناهید فرید عضو دیگری مجلس نمایندگان است. وی نیز از تاخیر در معرفی نامزد وزرای کابینه نگران است و پیش بینی می کند که کابینه بار دیگر به تاخیر افتاده و معرفی آن زمان بیشتری را در بر خواهد گرفت.
بانو فرید خاطرنشان کرد که اگر نامزد وزرای کابینه برای گرفتن رای اعتماد قبل از سفرشان به واشنگتن، معرفی نشوند، این سهل انگاری رهبران حکومت روی آینده سیاسی افغانستان تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت.
این در حالی است که محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز از تاخیر در معرفی نامزد وزرای کابینه، انتقاد کرد. وی تاکید کرد که حکومت باید هرچه عاجل به ادامه کار سرپرست ها نقطه پایان بگذارد.

در روز نخست آغاز کار مجلس نمایندگان، رییس جمهور غنی وعده سپرد که همزمان با تکمیل هیات اداری مجلس نمایندگان، اعضای باقی مانده کابینه برای گرفتن رای اعتماد معرفی خواهد شد؛ اما تاهنوز آقای غنی به این وعده خود عمل نکرده است.